VCMB | SRCM Roundtable Data, AI en Ethiek

Op donderdag 30 november organiseerden SRCM en VCMB een drukbezochte roundtable over Data, AI en Ethiek voor creditmanagementtoepassingen. De deelnemers aan de roundtable kwamen uit alle verschillende creditmanagement-disciplines en -functies,…

Read More

Herbenoeming VCMB Dagelijks Bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van 30 November a.s. willen Herman, Niels en Wilbert de vergadering vragen om in te stemmen met hun herbenoeming. De statuten schrijven voor dat andere kandidaten…

Read More