Aantal faillissementen in 2018 naar laagste niveau van deze eeuw

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar met 10% daalt naar het laagste niveau van deze eeuw. De daling is wel minder sterk dan voorgaande jaren. Ondanks de goede economische vooruitzichten, staan bedrijven ook voor structurele uitdagingen – zoals veranderend consumentengedrag, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het ontstaan van nieuwe markten – waar ze hun verdienmodel op moeten aanpassen. De kans op faillissement is voor jonge en oude bedrijven gelijk, de oorzaken zijn daarentegen veelal verschillend.

13% minder faillissementen

In de eerste helft van 2018 zijn er 1829 bedrijven failliet gegaan, 13% minder vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De daling is minder groot dan voorgaande jaren, toen het aantal faillissementen gemiddeld met 20% afnam.

Fors minder faillissementen in de bouw

In de meeste sectoren gingen minder bedrijven failliet in de eerste zes maanden van het jaar. De grootste dalingen deden zich voor in de bouw en de zakelijke dienstverlening, met respectievelijk 22% en 18%. Beide sectoren profiteren van de goed draaiende economie. Zo beleeft de bouw gouden tijden door de sterk groeiende woningmarkt en de daaruit voortkomende vraag naar verbouwingen. In de zakelijke dienstverlening zijn het vooral de uitzendbureaus die de vraag naar personeel zien stijgen.

Kaalslag in de zorg

Alleen in de detailhandel (+4%) en in de zorg (+15%) zijn in de eerste zes maanden van het jaar meer bedrijven failliet gegaan.  Hoewel de zorgsector zowel in 2017 als in 2018 een krachtig herstel laat zien, kampt het nog altijd met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen in voorgaande jaren. In de detailhandel verkeren veel winkeliers, ondanks een toename van de binnenlandse consumentenbestedingen, structureel in zwaar weer.

10% minder faillissementen in 2018

Naast gunstige economische vooruitzichten ….

Dat het aantal faillissementen verder afneemt komt door de aanhoudend gunstige economische vooruitzichten. Zo houdt de economische groei ook in 2018 en 2019 aan, met verwachte groeicijfers van respectievelijk 2,8% en 2,5%. De groei wordt breed gedragen. Niet alleen ondernemers en producenten, maar ook consumenten zijn zeer positief gestemd.

…. ook structurele uitdagingen voor bedrijven

Hoewel de economie er goed voor staat, zijn er ook zeker uitdagingen voor bedrijven. Zo zorgen hogere olieprijzen, de kans op een hogere rente vanwege het afbouwen van het ruime monetaire beleid door de ECB, de uitkomst van de onderhandelingen met betrekking tot de brexit, het protectionistische beleid van de VS en de toenemende personeelskrapte op de Nederlandse arbeidsmarkt voor toenemende onzekerheid.

Mee veranderen om levensvatbaar te blijven

Daarnaast hebben bedrijven te maken met veranderende verdienmodellen en nieuwe concurrenten als gevolg van technologische ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van online platformen als Airbnb en Uber die ofwel een geheel nieuwe markt creëren of voor disruptie zorgen op bestaande markten. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen om zodoende op de langere termijn ook levensvatbaar te blijven.

Kans op faillissement gelijk….

Uit een analyse onder mkb-bedrijven blijkt dat 29% van de bedrijven die failliet gaan startende bedrijven (jonger dan drie jaar) betreft. Een derde van de failliete bedrijven bestaat daarentegen uit volwassen bedrijven van tien jaar of ouder. Hoewel de kans op een faillissement (gemeten op totaal aantal bedrijven in de betreffende leeftijdscategorie) vrijwel gelijk is, zijn de oorzaken waardoor een bedrijf failliet gaat voor de zeer jonge en oudere bedrijven wel degelijk verschillend.

… maar oorzaken verschillend