Een generatie met studieschuld: hoe gaan ze die terugbetalen?

Studenten zijn schuldenaren. Ze lenen steeds meer geld en hebben tientallen jaren de tijd om hun lening af te lossen. Dat heeft gevolgen voor hun toekomst.

21.000 euro: dat is de verwachte gemiddelde studieschuld van studenten, dankzij de invoering van het leenstelsel. Studenten hebben na het afronden van hun studie 35 jaar om dat bedrag af te lossen.

Dat was wel eens anders. De basisbeurs, die in 2015 werd afgeschaft, gaf studenten een bedrag dat niet terugbetaald hoefde te worden, in hoogte afhankelijk van het inkomen van ouders. Studenten konden daarnaast nog flink bijlenen. Het afbetalen van deze schuld mocht binnen vijftien jaar, waarna de schuld verviel.

Verschil tussen generaties is groot

Het verschil tussen die twee generaties is groot, en jongeren vanaf 18 jaar kunnen vaak niet goed inschatten wat zo’n grote schuld gaat doen met hun toekomst, zegt Tamara Madern. Zij is lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de Hogeschool van Utrecht.

“Een grote schuld kan enorme consequenties hebben, en niemand kan de toekomst voorspellen. De rente op deze lening kan worden verhoogd, en steeds meer hypotheekverstrekkers vragen om het opgeven van je studielening bij hun berekening.” Lees verder…

Bron: Nu.nl