VCMB Blog met Frans Cox van Cannock

In  deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Frans Cox, Business Proces Consultant bij Cannock.

Introductie

Als ik terug denk aan mijn eerste kennismaking met het vakgebied Credit Management dan is er in de afgelopen jaren wel enorm veel veranderd. Dat geldt niet alleen voor de wijze waarop bedrijven kijken naar het proces van Accepteren tot Incasseren. De wijze waarop, maar vooral de tooling, die in ons vakgebied wordt toegepast zijn ontwikkeld tot efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen. Bedrijven worden steeds meer bewust van hun kracht en kernkwaliteiten en maar zelden maakt facturatie hier een onderdeel van uit.

Als Business Process Consultant bij Cannock, geloof ik dat op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied essentieel is. Hiervoor zien wij de branchevereniging VCMB als een mogelijkheid om kennis en ervaringen te vergaren en te delen. Cannock mag, als prominente speler in de markt, niet ontbreken op dat podium. We kijken dan ook uit naar de ronde tafels en overige evenementen die jaarlijks door het VCMB worden georganiseerd.

Bedrijfsproblematiek

Bedrijven zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met allerlei nieuwe uitdagingen. Niet alleen het aan de man brengen van je product of dienst in een snel veranderende marktomgeving is een uitdaging, maar ook de aandacht, in positieve- en negatieve zin, die daarmee gepaard gaat. Door social media en snelle communicatiestromen kan de beeldvorming over een organisatie, product of dienst ineens veranderen.

Daarnaast is, met name in de Business to Consumer kant van de maatschappij, de acceptabele invorderingsstrategie echt aan het veranderen. De sociale kant van het invorderingsproces is enorm belangrijk geworden. De tijd van een enorme financiële druk opleggen om mensen tot betaling te dwingen is allang verdwenen. Men is in de tijd van nu op zoek naar een sociaal maatschappelijke oplossing. Een oplossing die moet voorkomen dat de klant verder in de financiële problemen terechtkomt.

Binnen Cannock werken wij vanuit de Golden Circle gedachte van Simon Sinek. Deze gedachtegang is gebaseerd op drie kernvragen: Why, How en What. Hierdoor werken wij vanuit een duidelijke missie. Hoe meer je vanuit je ‘why’ handelt, hoe groter je kans op plezier in wat je doet en voldoening van wat je doet. Hoe meer je vanuit je ‘why’ communiceert, hoe authentieker en geloofwaardiger je overkomt en hoe groter de kans dat je succesvol bent.

Why van Cannock
Wij geloven dat wanneer je je helemaal inleeft in de klantbehoefte, je daarmee het echte verschil maakt. Dit is niet alleen noodzakelijk voor je klant, maar zeker net zo relevant voor de interne organisatieonderdelen.

How van Cannock
Met kennis, data, intelligentie en inlevingsvermogen kunnen wij ons volledig verplaatsen in onze opdrachtgevers én in de beleving van hun klanten – en zo maken we steeds opnieuw het verschil. Geen algemene oplossing, maar bedrijfs- en branche specifiek. Hierbij spelen we in op de wensen, noodzakelijkheden en behoeften van de klant en haar eindgebruikers.

What van Cannock
We helpen onze opdrachtgevers bij het creëren van de optimale Credit Experience – van acceptatie tot incasso. Deze ketenaanpak zorgt voor een dekking van alle onderdelen van accepteren tot incasseren.

Keten aanpak

Het alleen kijken naar Debiteurenbeheer is al jaren niet meer genoeg om structurele- en fundamentele verbeteringen door te voeren. “Trash in, Trash out” is een veel gehoorde term, maar dat geldt natuurlijk ook voor de order-to-cash keten. Klantacceptatie speelt daarom een belangrijke rol voor het betaald krijgen van de facturen. Met ons zusterbedrijf EDR Credit Services hebben wij de partner binnen onze groep om hier een goede afweging van te maken.

Maar uiteindelijk gaat het om de eindgebruiker. Opdrachtgevers kennen hun klanten het beste en hebben vaak veel tijd en geld geïnvesteerd in de werving en behoud van de eindgebruikers van hun producten en diensten. Die investering mag niet verloren gaan door verlies van een klant door wanbetaling. Klantbehoud met een maximaal financieel resultaat moet binnen de gehele keten centraal staan.

Het uitbesteden van procesonderdelen en procesactiviteiten is niet nieuw. Dit wordt al jaren gedaan door diverse partijen. Het zorgt echter ook voor de nodige uitdagingen. Hoe krijgen we de terugkoppeling weer intern zichtbaar en hoe werken we met de juiste saldi? Onduidelijkheden en fragmentatie in de dienstverlening zorgen voor een ineffectief debiteurenbeheer en incassoproces.

Sociaal maatschappelijk

Cannock is sinds november 2021 lid van de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR). Samen met de NSR werken we structureel naar een Nederland zonder geldzorgen. Hoe eerder we mensen met geldzorgen kunnen helpen, hoe duurzamer de oplossing.

Het gaat daarbij om de juiste balans tussen financieel en sociaal rendement. De klant helpen en niet verder op kosten jagen. Uiteindelijk willen we incassotrajecten voorkomen en de kosten voor zowel de opdrachtgevers als hun klanten minimaliseren. Door in het gehele order-to-cash proces de (financiële)communicatie met de klant begrijpelijk te maken en de eenvoud van betaalmogelijkheden te vergroten is de kans groter dat klanten hun rekeningen op tijd betalen en ook nog klant blijven.

Integratie Outsourcing

Voor veel bedrijven klinkt outsourcing als het uit handen geven van de werkzaamheden en daarmee het uit handen geven van de controle. Dat dit binnen ondersteunende bedrijfsprocessen gebeurt, zorgt bij veel organisaties voor twijfel. Echter, het outsourcen van processen aan een specialist – volledig geïntegreerd binnen bedrijfsprocessen –  zorgt voor optimalisatie en vereenvoudiging. De opdrachtgever voert hierin altijd de regierol. Voor veel bedrijven is creditmanagement en debiteurenbeheer geen kernproces. Voor Cannock, de enige full-service provider voor het order-to-cash proces in Nederland – is dit juist wel het geval.

Door alle communicatie met de eindklant uit naam van de opdrachtgever uit te voeren, merkt de klant niets van de uitbesteding van diensten en activiteiten. Zo profiteren zowel de opdrachtgever als de klant van de expertise van Cannock.

Om de rollen vanaf het begin helder en duidelijk te maken, voor zowel de implementatie- als de uitvoeringsfase, wordt een vaste communicatiematrix opgesteld. Voor de ontwerpfase zorgen specialistische consultants voor een goede blauwdruk waarin de wensen en eisen van de opdrachtgever worden opgenomen, zodat het hele proces van begin tot eind volledig wordt begeleid.

In een perfect proces gaat de integratie veel verder dan het uitbesteden van deelactiviteiten of deelprocessen. Expertise, flexibiliteit, naadloze integratie, samenwerking met en kennis van de klant staan hierbij centraal. Wij zien ieder contactmoment met de klant als een kans om de relatie te versterken. Bij Cannock noemen we dat de Cannock Credit Experience!

Frans Cox, Business Proces Consultant, Cannock