VCMB Blog met Johan Geeroms van Allianz “De faillissementen versnellen wereldwijd in 2024”

 

De faillissementen versnellen wereldwijd in 2024.

  • Wereldwijd stijgen de faillissementen volgend jaar met +10% na +6% in 2023 en +1% in 2022.
  • In drie op de vijf landen bereiken de faillissementen eind 2024 het niveau van vóór de pandemie.
  • Na een forse piek in 2023 (+59%) valt de groei van de faillissementen in Nederland volgend jaar duidelijk lager uit: +28%. Voor 2025 wordt slechts een minimale groei van +2% verwacht.

Dat blijkt uit het Global Insolvency Report dat kredietverzekeraar Allianz Trade vandaag publiceerde. In het rapport zijn de faillissementscijfers van 44 landen bijgewerkt voor 2023 en 2024. Ook is een vooruitblik naar 2025 opgenomen.

Afnemende cashbuffers en een verslechterende winstgevendheid brengen veel sectoren in gevaar

Wat zit er achter de wereldwijde versnelling van de faillissementen? De terugval van de bedrijfsomzet wint aan kracht als gevolg van een lager prijszettingsvermogen en een zwakkere mondiale vraag. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 is deze terugval van de omzet voor het eerst sinds medio 2020 breed gedragen in alle mondiale regio’s (-1,9% op jaarbasis). Dit in combinatie met aanhoudend hoge kosten zet dit de winstgevendheid onder druk. Als gevolg hiervan verslechteren de liquiditeitsposities snel en zullen ze waarschijnlijk niet vóór 2025 verbeteren

“Bedrijven hebben nog steeds een aanzienlijke buffer aan cashgeld: 3,4 biljoen euro in de eurozone en 2,5 biljoen dollar in de VS. Maar deze cashbuffers zijn voor een groot deel in handen van grote bedrijven en in specifieke sectoren zoals technologie en duurzame consumentengoederen. Over het algemeen zijn de meeste bedrijven in het huidige klimaat van afzwakkende vraag niet in staat hun kaspositie te versterken. Al met al verwachten we twee versnellingen van het aantal mondiale bedrijfsfaillissementen, met +6% in 2023 en +10% in 2024, na +1% in 2022”,

Voor sommige sectoren is de huidige situatie extreem moeilijk zoals horeca, transport, groothandel en detailhandel. Andere sectoren maken juist een inhaalbeweging, zoals de bouwsector. Veel bouwbedrijven konden, mede door het tekort aan personeel, de vraag niet bijbenen. Die achterstand is inmiddels aardig ingelopen. Dat geldt vooral op het gebied van woningbouw.

“ Door de hogere rente zien we de vraag naar vastgoed en duurzame kapitaalgoederen afnemen. Ook komt in bepaalde sectoren de solvabiliteit onder druk te staan. Dat geldt vooral voor sectoren met hoge schuldenlasten, zoals bijvoorbeeld energiebedrijven en telecom. Ook zien we dat de behoefte aan werkkapitaal toeneemt. De WCR uitgedrukt in dagen (de tijd die bedrijven moeten overbruggen tussen uitgaven en inkomsten) staat wereldwijd gezien op een recordhoogte van 86 dagen, ruim +2 dagen boven het niveau van vóór de pandemie. Hogere rentetarieven maken het voor bedrijven ook nog duurder om structureel hogere werkkapitaalbehoeften te financieren. Dat brengt risico’s met zich mee voor bijvoorbeeld sectoren als de bouw, machinebouw en transport

Eind 2024 zijn de faillissementen in drie op de vijf landen terug op het pre-coronaniveau

Eind 2023 is de normalisatie van het aantal bedrijfsfaillissementen in de meeste geavanceerde economieën voltooid. In 55% van de landen zal de toename dit jaar in dubbele cijfers lopen. Zoals VS (+47%), Frankrijk (+36%), Japan (+35%) en Zuid-Korea (+41%). Nederland staat in de absolute top met +59%. Volgend jaar is het niveau van de faillissementen in drie op de vijf landen terug op het pre-coronaniveau. Dat geldt ook voor belangrijke markten als de VS en Duitsland. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zou de bbp-groei moeten verdubbelen om de insolventiecijfers te stabiliseren, wat niet vóór 2025 zal gebeuren.

“ Bovendien zullen de betalingstermijnen, door de vertragende mondiale economische groei, waarschijnlijk langer worden, wat zal bijdragen aan de stijging van het aantal faillissementen in de komende kwartalen: de wereldwijde Days Sales Outstanding bedraagt voor 47% van de bedrijven al meer dan 60 dagen. Eén extra dag betalingsuitstel komt overeen met een financieringstekort van 100 miljard dollar in de VS, 90 miljard dollar in de EU en 140 miljard dollar in China. Nu de bankleningen voor het MKB opdrogen, zou het dichten van dit financieringsgat een aanzienlijke uitdaging kunnen zijn’

Nederland piekt dit jaar

Voor Nederland komt de groei van het aantal faillissementen in 2023 uit op 59%, zo verwacht de kredietverzekeraar. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “In Nederland is de remweg langer. In andere landen kwam de klap eerder. Kijk naar België, daar stegen de faillissementen vorig jaar al met +42%, in Nederland bleef de groei toen beperkt tot +18%. Dat kwam onder meer door de extensieve coronasteun van de overheid. Dit jaar hebben we te maken met een inhaalslag. +59% klinkt heftig maar het is nog altijd onder het niveau van 2019 (voor corona). Voor Nederland is vooral spannend of de economie van Duitsland gaat opleven. De voortekenen daarvoor zijn niet geweldig. Maar waar we wereldwijd volgend jaar een verdere groeiversnelling van het aantal faillissementen zien, verwachten we voor Nederland een vertraging .”

Uit de lijst met faillissementscijfers per land blijkt dat Allianz Trade verwacht dat de faillissementen in de Eurozone in 2025 een duidelijke daling laten zien (-7%). Die daling zien we alleen niet terug in Nederland (+2%) en enkele Zuid-Europese economieën.

Met dank aan Johan Geeroms Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade