VCMB blog met Veerle Bierens van coeo – De incassosector als werkgever: Young professionals aantrekken en behouden

In deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Veerle Bierens, HR Manager bij coeo.

De incassosector, lang beschouwd als een wat grijs en onaantrekkelijk werkveld, staat voor een uitdaging. Met de komst van Gen Z op de arbeidsmarkt en een veranderend landschap van werkwaarden, moet de sector zichzelf heruitvinden om jonge professionals aan te trekken en te behouden. Dat lijkt nog niet altijd even eenvoudig.

In deze blog kijken we naar hoe de incassosector als werkgever jonge talenten kan binden en boeien, hoe het imago van de sector zich ontwikkelt en welke investeringen vruchten kunnen afwerpen.

Young professionals in het werkveld

Gen Z is een generatie die opgroeide in een wereld vol technologische vooruitgang en snel veranderende normen en waarden. Ze staan bekend om hun verlangen naar zingeving, flexibiliteit en het werken voor een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie. Voor hen is een baan niet alleen een manier om in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook een kans om bij te dragen aan een groter geheel en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Transformatie in de incassosector

De incassosector onderging de afgelopen jaren een positieve transformatie naar meer klantgerichtheid en ethisch verantwoord handelen. Hierbij ligt de nadruk op (maatwerk)oplossingen bieden boven schulden innen, ondersteund door technologische vooruitgang. Deze veranderingen bieden kansen om de sector aantrekkelijker te maken voor young professionals. Door te laten zien dat de sector nu een omgeving is waarin persoonlijke groei, maatschappelijke betrokkenheid en het helpen van mensen met hun financiën centraal staan, wordt de incassosector een aantrekkelijke plek voor hen die op zoek zijn naar betekenisvol werk en hoogwaardige banen die bijdragen aan economische groei.

Het binden en boeien van young professionals

Om young professionals aan te trekken, is transparantie essentieel. Dit betekent open communicatie over bedrijfscultuur, groeikansen en de impact van medewerkers. Onze ervaring leert dat alle generaties waarde hechten aan eerlijke communicatie en willen werken bij een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid toont en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.

Investeer in hun groei door trainingen, workshops en mentorprogramma’s aan te bieden. Hierdoor kunnen ze hun vaardigheden ontwikkelen en zich binnen de organisatie ontplooien.

Bovendien kunnen sociale media en online platforms een cruciale rol spelen, aangezien Gen Z hier actief is en een uitstekende kans bieden om het positieve imago van de sector te presenteren.

Investeren voor succes

Investeren in medewerkers betekent niet alleen investeren in opleidingen en trainingen, maar ook in een gezonde bedrijfscultuur en een stimulerende werkomgeving. Flexibele arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor persoonlijke groei zijn cruciaal om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden.  Bovendien moet er ruimte zijn voor flexibiliteit en autonomie, zodat jonge werknemers een goede balans kunnen vinden tussen werk en privéleven.

coeo biedt bijvoorbeeld jaarlijks trainingen aan bij de leidinggevenden, krijgt iedere medewerker een onbeperkt opleidingsbudget, hebben we een samenwerking met GoodHabitz voor meer dan 250 online trainingen én wordt er ieder kwartaal tijd vrij gemaakt voor persoonlijke ontwikkeling. Ideeën die hieruit voortkomen krijgen bij coeo de mogelijkheid om te worden toegepast in het werkveld.

Tevreden en gemotiveerde medewerkers zetten zich meer in voor de organisatie, wat leidt tot betere prestaties en een hogere klanttevredenheid. Bovendien zal een positief imago van de sector als werkgever leiden tot een grotere aantrekkingskracht op jong talent, waardoor de incassosector zich kan blijven vernieuwen en ontwikkelen.

De incassosector staat voor de uitdaging om zichzelf opnieuw uit te vinden als aantrekkelijke werkgever voor young professionals. Door zich te richten op transparantie, ontwikkelingsmogelijkheden en een positieve bedrijfscultuur, kan de sector het negatieve imago van zich afschudden en de nieuwe generatie talenten aantrekken en behouden. Investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers zal uiteindelijk vruchten afwerpen, aangezien tevreden en gemotiveerde professionals bijdragen aan het succes van de organisatie. Met deze aanpak kan de incassosector een aantrekkelijke en dynamische werkomgeving creëren die young professionals inspireert om zich langdurig aan de organisatie te binden.

Samenwerking coeo x VCMB

Samenwerken met VCMB biedt ons de mogelijkheid om samen met gelijkgestemde partijen te brainstormen over de actuele trends en ontwikkelingen in ons vakgebied. We geloven sterk in de kracht van samenwerking en zien in VCMB een waardevolle partner waarmee we ideeën kunnen uitwisselen en gezamenlijke initiatieven kunnen ontplooien. Samen streven we ernaar om de schijnwerpers te richten op belangrijke agendapunten binnen de credit management branche. We zien onszelf niet alleen als branchepartner, maar ook als vakgenoten die streven naar een gezonde en innovatieve sector. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat deze samenwerking bijdraagt aan een grotere zichtbaarheid van ons vakgebied en een positieve invloed heeft op werkgeverschap in de sector. Samen kunnen we onze industrie verder ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor anderen in het credit management.

Met dank aan Veerle Bierens van coeo