Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Akte

Akte

Een akte is een geschrift opgemaakt tot bewijs van een rechtshandeling: geschrift bestemd tot bewijs te dienen.

Akte van bekendheid

Iemand die in het huwelijk wil treden en geen geboorteakte kan overleggen kan aan de kantonrechter in het kanton van zijn/haar woonplaats om een Akte van Bekendheid vragen. De akte van bekendheid kan verkregen worden via de rechter als vier meerderjarige getuigen verklaren waar en wanneer iemand geboren is en waarom er geen geboorteakte overhandigd kan worden.

Akte van cessie

Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een schuldeiser zijn vordering op de schuldenaar overdraagt aan iemand anders. Die ander kan vervolgens de vordering incasseren. Een concreet voorbeeld is dat een werknemer van een energiebedrijf een schuld heeft bij het energiebedrijf. Met een akte van cessie komt die werknemer met het energiebedrijf overeen dat een deel van zijn salaris direct aan het energiebedrijf wordt uitbetaald.

Akte uitlating

Een akte uitlating is een nadere uitleg over de stukken van de wederpartij in een gerechtelijke procedure na de comparitie of na repliek, dupliek of getuigenverhoor e.d..

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...