Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Betaling

BETALEN

  1. geld (of andere zaken) geven aan iemand om de kosten voldoen;
  2. afschuiven, bekostigen, bezoldigen, contenteren, honoreren, neertellen, opdokken, salariëren, salderen, uitbetalen, uitkeren, afrekenen met, belonen, bestrijden, dokken, in orde brengen, opbrengen, storten, vereffenen, vergelden, voldoen.

BETALINGSACHTERSTAND

1) Achterstallige verplichtingen
2) Het niet bij zijn met betalingsafspraken of -verplichtingen
3) Schuld

BETALINGSBEWIJS

Bewijs van betaling aan onze opdrachtgever, zodat wij kunnen zien dat de vordering al is betaald. Dit bewijs kunnen wij voorleggen aan onze opdrachtgever en kunnen u vrij pleiten. Onder betalingsbewijs valt o.a.: een printscreen van ideal of een (kopie van) een rekeningafschrift met hierop de betaling.

BETALINGSHERINNERING

Aanmaning; meestal schriftelijke herinnering tot betaling van een openstaande factuur.

BETALINGSREGELING

Wanneer een schuldenaar de vordering niet ineens kan voldoen, kan er soms afgesproken worden de vordering in termijnen af te betalen. In dat geval spreken we van een betalingsregeling. Bij deze regeling verbindt een schuldenaar zich tot het betalen van het totaal verschuldigde in termijnen, de opdrachtgever verbindt zich tegelijkertijd om genoegen te nemen met betaling in termijnen mits de regeling stipt wordt nagekomen. Een betalingsregeling wordt altijd schriftelijk aan schuldenaar bevestigd.

BETALINGSTERMIJN

Termijn waarbinnen betaald moet worden. In Europa is er een richtlijn voor betalingen namelijk over een periode van 2 jaar is dit maximaal 30 dagen en bij uitzondering 60 dagen.

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...