Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Boeterapport

Bedrijven worden behandelt in een boeterapport wanneer uit een arbeidsinspectie blijkt dat er overtredingen plaats vinden.

Wat staat er in een boeterapport?

Als een bedrijf de arbowet, arbeidstijdenwet, de wet arbeid vreemdelingen, de wet minimumloon of de warenwet overtreed wordt er een boeterapport opgezet. In dit rapport staat welke overtredingen zijn begaan. Vervolgens zal de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de inspectie SZW het boeterapport beoordelen. Nadat het rapport is beoordeelt wordt het bedrijf op de hoogte gebracht van het voornemen om een boete uit te delen, het boetebedrag en een omschrijving van de overtreding. Het bedrijf krijgt de kans om binnen 2 weken een reactie te geven, die ook wel de zienswijze wordt genoemd. Hierin kan de schuldige aangeven dat de boete niet verwijtbaar is of dat hij de boete niet kan betalen. In sommige gevallen kan de boete hierdoor gematigd worden. Daarna ontvangt het bedrijf een boetebeschikking waarin staat of de boete wel of niet wordt opgelegd.

Niet eens met de boete?

Wanneer het bedrijf nog steeds geen redelijkheid in de boete ziet kan hij tot 6 weken na kennisgeving een bezwaar maken. Door middel van een bezwaarschrift aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de boete heroverwogen. Volgt hieruit geen andere oplossing dan kan de schuldige in hoger beroep treden. In dit geval zal de rechter tot een nieuwe beslissing komen. Echter of de boete kwijtgescholden wordt of wordt verhoogd moet dan nog blijken.

Voor meer informatie neem contact op met credipedia@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...