Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Buitengerechtelijk

BUITENGERECHTELIJK

Een ander woord voor buitengerechtelijk is minnelijk. In een minnelijk incassotraject proberen de betrokkenen hun geschil onderling op te lossen, dus zonder tussenkomst van de rechter en zonder gebruik van dwangmiddelen.

BUITENGERECHTELIJKE FASE

De fase buiten rechter d.w.z. vóór en ná een gerechtelijke procedure. De buitengerechtelijke fase ná de procedure wordt meer in het bijzonder de executoriale fase genoemd. In de buitengerechtelijke fase vóór de procedure wordt geprobeerd door brieven en persoonlijk telefonisch contact een schuldenaar te bewegen het door hem verschuldigde te betalen hetzij ineens, hetzij in termijnen.

In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incasso organisatie de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er enige vorm van dwang aan te pas komt.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSO

Het incasseren van een vordering door een incasso organisatie gebeurt in drie stappen.

  1. In eerste instantie zal een incasso organisatie de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de incasso organisatie nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel minnelijke incasso of “buitengerechtelijke incasso” genoemd.
  2. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder of incassoadvocaat de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de gerechtelijke incassofase genoemd.
  3. Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de executiefase genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis “executeren”. De deurwaarder of incassoadvocaat mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen.

BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

Vergoeding van de kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren vóórdat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren.

BUITENGERECHTELIJKE SCHULDSANERING

Hiervan is sprake als een persoon of een instantie de schulden, de uitgaven en de inkomsten van een debiteur op een rijtje zet en probeert met alle schuldeisers een regeling te treffen, het doel is te bereiken dat een debiteur voor al z’n schulden een oplossing vindt en door totale of gedeeltelijke aflossing uiteindelijk weer schuldenvrij is. Zie voor verdergaande schuldsanering: gerechtelijke schuldsanering.

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...