Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Faillissement

Bij een faillissement is een partij (schuldenaar) niet meer in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hiertoe dient een gerechtelijke uitspraak te worden gedaan. De rechter spreekt dan het faillissement uit als:

  1. Bedrijven moeten hun rekeningen structureel niet meer kunnen betalen (insolvent zijn)
  2. er is geen beterschap in zicht.

Natuurlijke personen komen in beginsel in de WSNP.

Bij een faillissementsprocedure wordt door de rechter een curator aangesteld voor de afwikkeling van het faillissement. De curator heeft als taak om het vermogen van de schuldenaar te gelde te maken, om de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Er zijn preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers:

  • De preferente krijgen voorrang: de fiscus, het UWV en de bank.
  • Het overgebleven bedrag gaat naar de concurrenten, de ‘gewone’ schuldeisers.

Eventuele beslagen komen te vervallen.

Recentelijk zijn een aantal wetswijzigingen ingediend die een (bijna) failliete onderneming meer kans geven op een her- of doorstart.

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...