Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Gedragscode verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Begrippen genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens:

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

De rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Rechtstreekse toegang

De bevoegdheid tot invoering en wijziging van gegevens in de databank en tot verwijdering daaruit.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Ontvanger

Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt dan wel die bevoegd is de gegevens te raadplegen.

Deelnemer

Iedere verzekeraar en iedere andere rechtspersoon die door de verantwoordelijke als zodanig is herkend.

FISH

Fraude en Informatie Systeem Holland.

Stichting CIS

De stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Incidentenregister

De gegevensverzameling(en) van de deelnemer, waarin incidentgegevens zijn vastgelegd.

Geautoriseerde fraudecoördinator

Door de directie van de betrokken organisatie aangestelde medewerker, welke eveneens door de organisatie als zodanig wordt aangemeld bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars.

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...