Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Incassokosten voor B2C volgens de WIK

De hoogte van de incassokosten zijn sinds 1 juli 2012 wettelijke geregeld in de WIK, Wet IncassoKosten. In de wet wordt een staffel gehanteerd.

Incassokosten kunnen inrekening gebracht worden op het moment dat de schuldenaar in verzuim is en -wanneer de schuldenaar een consument is- deze heeft verzuimd om na het ontvangen van een veertiendaagse aanmaning alsnog (tijdig) tot betaling over te gaan. In de veertiendaagse aanmaning moet staan dat de consument binnen 14 dagen na de dag van ontvangst moet betalen en hoe hoog de incassokosten anders zullen zijn. Deze incassokosten mogen de volgende staffel niet overschrijden:

  • Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen.
  • Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%.
  • Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%.
  • Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%.
  • Over het restant 0,5% met een maximum van € 6775.
  • Daarbij geldt ook een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40.

Deze kosten kunnen gevorderd worden zonder dat hiervoor een aanvullende incassohandeling nodig is. En de rechter mag de kosten niet matigen tot een bedrag dat lager uitkomt. De schuldeiser heeft alleen de verplichting om opeisbare vorderingen samen te voeren wanneer hij daarvoor nog geen (veertiendaagse) aanmaning heeft verstuurd.

Voor meer informatie neem contact op met credipedia@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...