Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Jaarrekening

Simpel gezegd is een jaarrekening een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Ze bestaat grofweg uit: een balans, een winst- en verliesrekening, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en tot slot de overige gegevens, zoals de accountantsverklaring. Een jaarrekening is overigens niet hetzelfde als het jaarverslag. Dat is namelijk de tekstuele toelichting op de jaarrekening en op de toekomstverwachtingen. De jaarrekening heeft als doel om belangrijke informatie te verschaffen omtrent de financiële gezondheid van een onderneming. Dit is niet alleen belangrijk voor het bedrijf zelf. Het zorgt daarnaast voor inzicht en vertrouwen bij andere belangrijke stakeholders.

Afhankelijk van de grootte en rechtsvorm moeten rechtspersonen ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht. Het zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Iedere jaarrekening moet in principe binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt.

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...