Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Kasstroom

In het Engels ook wel cashflow. Dit is een bedrijfseconomische term waarmee men de in- en uitstroom van liquide middelen binnen een bedrijf bedoelt. De cashflow van een bedrijf wordt vaak op twee verschillende manieren berekend, waarbij gekeken wordt naar de uitgaven en inkomsten of kosten en opbrengsten:

  • Definitie 1: Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom
  • Definitie 2: Cashflow = winst na belastingen en afschrijvingen

Bij de eerste definitie kan men aan de hoogte van de kasstroom beoordelen of het bedrijf voldoende cash heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en eventueel kan investeren. Dit wordt gedaan aan de hand van inkomsten of uitgaven. De cashflow is positief als er meer geld binnenkomt dan dat er uitgaat. De cashflow is negatief als er meer geld wordt uitgegeven dan er op dat moment binnenkomt.

De tweede definitie wordt vaak gebruikt in de financiële analyse van kredietverstrekkers en in jaarverslagen, maar dit leidt nog weleens tot verwarring. Cashflow heeft hier niets te maken met de eigenlijke geldstroom. Winst is immers het saldo van opbrengsten en kosten en die vallen niet altijd samen met ontvangsten en uitgaven. Ter illustratie: een opgestelde verkoopfactuur wordt in de boeken weggeschreven als opbrengsten en draagt dus bij aan de winst. Toch kan het voorkomen dat de factuur niet wordt betaald, en is het geld dus niet ‘in kas’ om uitgaven te kunnen doen.

Voor meer informatie neem contact op met credipedia@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...