Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat een kredietnemer zijn beloofde betalingen niet nakomt of na kan komen. Vaak wordt ook de term debiteurenrisico gebruikt.

Kredietrisico dekken?

Wanneer een klant niet betaald wordt dat een default genoemd. Vervolgens zit u vast met een investeringsverlies. Om te voorkomen dat uw krediet verloren gaat kunt u een kredietverzekering nemen. Hierdoor wordt het mogelijk om verliezen te beperken of te voorkomen. De dekking van het kredietrisico gaat bij het leveren van goederen in zodra de goederen zijn verzonden. Verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer u afstand doet van de beschikkingsmacht over de goederen: u kunt er niet meer bij.
Bij het verrichten van diensten of werkzaamheden gaat het kredietrisico in zodra de factuur voor de verleende diensten of de verrichte werkzaamheden is verzonden aan de debiteur. Als de klant niet betaalt of kan betalen dan kunt u nog een beroep doen op de verzekering.

Voor meer informatie neem contact op met credipedia@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...