Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Loonvordering

Wanneer een werkgever een arbeider niet uitbetaald zoals was vastgelegd in de arbeidsovereenkomst kan de arbeider een loonvordering indienen. Als het ware is de loonvordering een aanmaning voor de overdracht van het loon.

Waarom een loonvordering?

Omdat werkgevers in sommige gevallen vergeten te betalen, opzettelijk niet betalen of niet kunnen betalen kunnen de schuldeisers, in dit geval de arbeiders, een vordering indienen. Hierin staat de functie, het aantal uren en het bijbehorende loon omschreven met een verzoek om dit binnen een bepaalde termijn te betalen. Wanneer dat niet gebeurt kan de schuldeiser juridische maatregelen treffen.

Als de werkgever andere redenen heeft voor het niet uitbetalen van dit loon, dan wordt het geschil opgelost bij de kantonrechter. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het werk niet is uitgevoerd zoals in de overeenkomst staat omschreven. Het recht op loon vervalt na 5 jaar, dus als u voor die tijd geen actie onderneemt heeft u geen recht meer op het loon.

Voor meer informatie neem contact op met credipedia@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...