Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Risk Management

Risico’s durven nemen hoort bij ondernemen. Hoe weet je zeker dat je de risico’s in beeld hebt die de grootste impact hebben op jouw essentiële bedrijfsprocessen? ‘In control’ zijn wordt steeds belangrijker. Ed Ockhuysen, accountmanager Members’ Benefits, gaat hierover in gesprek met Peter de Fluiter, Risk Management Developer bij Meeùs.

Ed start het gesprek: “Bedrijven zijn ook in deze tijd goed in staat zelf hun risico’s te benoemen. Waarom is een risico-inventarisatie dan nodig?”

Peter: “Ik ben het er zeker mee eens dat bedrijven heel goed weten wat ze doen en hoe zij het doen. Bedrijven zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen van een calamiteit op een andere plek in de keten, bijvoorbeeld bij leveranciers, transporteurs of afnemers. Praktische maatregelen om dit soort calamiteiten beheersbaar te maken, ontbreken nog te vaak. Vooral als je weet dat 60% van de bedrijven die een calamiteit heeft gehad drie jaar later niet meer bestaat.”

“Wat levert een risico-inventarisatie een ondernemer op?”

Peter: “Het inventariseren van de risico’s binnen deze bedrijfsprocessen geeft inzicht in de impact van een calamiteit op een bedrijf. Waar is de urgentie het hoogst? En welke aanpak past daar vervolgens het beste bij? Dan hebben we het niet over hoeveel geld je ontvangt van je verzekeraar wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Natuurlijk blijven goede verzekeringen belangrijk voor wanneer je schade hebt. Maar wat we steeds meer zien, is dat ondernemers juist na schade of een calamiteit behoefte hebben aan preventieadvies en begeleiding.”

“Wat maakt jullie risico-inventarisatie zo waardevol?”

Peter: “Veel bedrijven bieden risicoscans online aan. Deze scans zijn er puur op gericht om met een aantal korte vragen snel te bepalen welke verzekeringen je kunt afsluiten. Andere scans zijn weer te complex, waardoor je met veel informatie achterblijft waar je in de praktijk weinig mee kunt. Wij kiezen voor een aanpak waarbij de doelstellingen van het bedrijf het uitgangspunt vormen. We stellen vast wat de impact van calamiteiten is op de primaire bedrijfsprocessen. Zo weet een ondernemer welke risico’s de grootste bedreiging vormen voor zijn bedrijf en zijn doelstellingen.”

De resultaten vormen een essentiële nulmeting om positie en acties te bepalen. Denk aan preventieve maatregelen, een businesscontinuïteitsplan of een calamiteitenplan. We houden dit inzicht up-to-date door nieuwe en veranderende risico’s steeds toe te voegen met de door onszelf ontwikkelde risicosoftware. Dit is een doorlopend proces. Op die manier spelen we steeds in op de nieuwe situatie van de ondernemer. Onze werkwijze werkt voor elk bedrijf, groot of klein.”

“Binnen de sector is ISO een belangrijk item. Nemen jullie dat ook mee in de inventarisatie?”

Peter: “Wij zien dat de vraag om kwaliteitswaarborgen zoals ISO toeneemt, vooral vanwege de groeiende ketenafhankelijkheid. Wij hebben onze inventarisatie en software hierop aangepast. De resultaten van onze inventarisatie zijn geschikt om gebruikt te worden voor ISO-9001. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe ISO-9001 is namelijk het inzichtelijk maken van kansen en risico’s. Onze output helpt de ondernemer of de kwaliteitsmanager bij het updaten van de ISO-certificering. Twee vliegen in één klap dus.”

“Zijn jullie zelf ook gecertificeerd?’

Peter: “Wij verwachten eind juli zelf gecertificeerd te zijn op ISO-9001. Uiteraard vindt de toetsing plaats door een onafhankelijke instantie: QMS International. Op die manier maken we ook onze eigen werkwijze gecertificeerd waar en borgen we de geëiste kwaliteit.”

“Klanten kunnen toch ook nog steeds voor hun verzekeringen bij jullie terecht?”

Peter: “Zeker. Een belangrijk onderdeel van ons totaaladvies is een analyse van de verzekeringsportefeuille van een bedrijf. Daarmee bepalen we of de huidige verzekeringen aansluiten bij de geconstateerde risico’s. Bijkomend voordeel is dat onze rapportage veel meer over de risico’s van het bedrijf zegt dan een eenvoudig aanvraagformulier van een verzekeringsproduct. Dit geeft ons een betere onderhandelingspositie bij verzekeraars. Dat levert de klant direct voordeel op zoals betere verzekeringsproducten en passende diensten.”

“De risico’s binnen een bedrijf zijn divers. Hebben jullie kennis van alle disciplines?”

Peter: “We hebben ervoor gekozen om te werken in sectorteams met gespecialiseerde adviseurs. In een snel veranderende wereld willen we als businesspartner weten wat er binnen verschillende sectoren speelt. Alleen dan zijn we de juiste gesprekspartner voor onze klanten en kunnen we op tijd anticiperen op ontwikkelingen. Goed verzekerd zijn is belangrijk, maar het is minstens zo belangrijk om schade te voorkomen en kosten te beperken. Dat kan alleen met adviseurs en specialisten die zowel risicomanagement, het verzekeringsvak als de sector goed begrijpen.”

“Wat betekent het nieuwe ISO-9001?”

Peter: “Veel ondernemers herinneren zich ISO-9001 als het tijdrovend vastleggen van procedures. Het nieuwe ISO richt zich veel meer op de bedrijfsdoelstellingen en het beheersen van de primaire bedrijfsprocessen. Bedrijven moeten dus nadenken over mogelijke risico’s en de aanpak hiervan. Dit wordt risicosturing of risicogestuurd werken genoemd. Voor de nieuwe ISO-certificering moeten bedrijven aantonen dat ze ‘in control’ zijn. Bedrijven die ISO-9001 gecertificeerd willen blijven, moeten voor 15 september 2018 aan de nieuwe versie 2015 voldoen. Vanaf dat moment zijn de oude versies van ISO-9001 niet meer geldig.”

Waar kunt u terecht?

 

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...