Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Efficiëntere hulp bij schulden

Gemeenten moeten meer mensen met schulden helpen, ook moet dat efficiënter gebeuren. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met gemeenten in gesprek over een nieuwe schuldenaanpak. Want veel mensen vallen nu buiten de boot en kunnen niet terecht bij hun gemeente voor hulp.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat mensen niet mogen worden uitgesloten voor schuldhulpverlening, zonder dat naar de individuele omstandigheden wordt gekeken. In de praktijk gebeurt dat wel.

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Dat zijn slechts drie van de 40 acties waarmee het kabinet de komende periode mensen met schulden wil helpen. Dit doet het kabinet niet alleen. Het kabinet werkt samen met tientallen partijen om de schuldenproblematiek van verschillende kanten aan te pakken. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties. De gevolgen van het hebben van schulden zijn groot. Schulden zorgen voor stress en problemen. En zijn een belemmering voor het vinden of behouden van werk. En leiden vaak tot een slechtere gezondheid.

De brede schuldenaanpak bestaat uit tientallen maatregelen en verschillende wetstrajecten. De prioriteit van het kabinet is het voorkomen van problematische schulden, onder andere door in te zetten op preventie en het op tijd signaleren als mensen forse schulden dreigen te krijgen. Zo attendeert de Belastingdienst mensen proactief op het moment dat hun situatie verandert en wanneer dit gevolgen kan hebben voor hun toeslag, bijvoorbeeld kort voor de AOW-leeftijd.

Schuldhulpverlening

Als mensen toch schulden hebben, moeten zij beter worden ondersteund, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om aan te kloppen bij schuldhulpverlening. Tot slot wil Van Ark het bestaansminimum van schuldenaren beter beschermen door ervoor te zorgen dat schuldeisers schulden op een zorgvuldigere manier incasseren. De rijksoverheid neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid. Zo hebben RVO, DUO en CAK hun incassobevoegdheden onlangs overgedragen aan het CJIB, zodat de zaken van één schuldenaar bij die verschillende instanties door het CJIB samen worden behandeld. Het UWV volgt in de eerste helft van 2019.

Zzp’ers

Ombudsman Van Zutphen waarschuwde begin dit jaar nog over het toenemende aantal klachten van burgers die bij hem binnen komen. Vooral mensen die in scheiding liggen en zzp’ers worden nauwelijks toegelaten tot schuldhulpverlening.

In het regeerakkoord heeft dit kabinet de komende drie jaar 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van schulden. 90 procent daarvan is bestemd voor gemeenten – zodat zij sneller en beter kunnen helpen.

40 actiepunten

Een op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En een grote groep loopt het risico om in de schulden terecht te komen.

Dat is te veel vindt Van Ark. Om knelpunten weg te nemen, komt zij vandaag met 40 actiepunten. Voorkomen en goede begeleiding zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Zo gaan incassokosten voor kleine boetes omlaag, en moeten iemands schulden in één keer bij de rechter worden behandeld.

Ook moet incasso zorgvuldiger gedaan worden. “Een schuldenaar moet te allen tijde in zijn levensonderhoud kunnen voorzien”, schrijft de staatssecretaris.

Toch is het volgens Nadja Jungmann, lector op de Hogeschool Utrecht, lang niet voldoende omdat de kern van het probleem niet wordt aangepakt. “Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid, zolang je die niet een duidelijke opdracht geeft wordt het probleem niet aangepakt.”

Waar komt de staatssecretaris mee?

Een greep uit de 40 actiepunten:

  • Het minimum-incassobedrag moet omlaag. Nu is dat 40 euro, ook al heb je een boete van een paar euro. Hoe hoog dat bedrag wordt, gaat het kabinet onderzoeken.
  • Ook bij lagere boetes moet het mogelijk worden om een betalingsregeling af te sluiten. Bij bedragen vanaf 75 euro moet het mogelijk worden om in termijnen te betalen.
  • Er komt een speciaal incassoregister. Alleen bureaus die voldoen aan alle eisen met betrekking tot oprichting, bedrijfsvoering en opleiding komen daarvoor in aanmerking. Gaat een incassobureau te vaak in de fout, dan wordt het beboet en verliest het registratie.
  • Er komt een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld.
  • Voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.
  • Vrijwilligers moeten beter samenwerken met gemeenten. Zo komt er een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten.

Lees ook het Actieplan & initiatieven

Bron: NOS & Rijksoverheid

© 2018 VCMB Maatwerk software door Way2Web

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...