Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

CONGRES “FRAUDE BEHEERSEN…? PREVENTIEF INTERVENIËREN!”

Waarom?
Hoewel de exacte schade door fraude niet is vast te stellen, stellen onderzoekers vast dat de samenleving door fraude tussen 11 en 30 miljard euro misloopt (resp. PwC en Schalke & Partners). Ondernemers verliezen daarvan 4 tot 13 miljard, dat is tussen 10 en 35 miljoen euro per dag, elke dag weer… Vertaal dat in verdampte banen en economische groei en bloei, niet uitgevoerde R&D en (onderschatte) emotionele schade voor gedupeerden, dan is in één oogopslag helder hoe belangrijk (nog meer) gezamenlijk inzetten op voorkomen, barrières opwerpen en vroeg ingrijpen is.

Met wie?
Negen inspirerende sprekers met ruime ervaring in publieke en private functies tonen aan de hand van pilots, praktijkvoorbeelden en/of onderzoek zowel succesvolle voorbeelden als de weerbarstige praktijken van samenwerken. Wat is de invloed van tegenstrijdige belangen, hoe lastig is informatie delen nu echt, hoe (in)flexibel reageren publiek-private partners op de grenzeloos creatieve fraudeurs? Vragen over complexe materie en antwoorden die verrassen en aan het denken zetten.

De uitdaging?
Dit congres gaat niet alleen over luisteren naar de boeiende, soms verbazende inleidingen. Van de deelnemers wordt ook verwacht dat ze meedenken hoe we, zowel publiek als privaat en gezamenlijk, fraude in Nederland (nog) beter kunnen terugdringen. Bereidheid, aandacht en kennis is er zeker, maar hoe benutten we die optimaal, halen we ontmoedigende inefficiënties weg? We rekenen op een levendige discussie!

Programma

13.15 uur Inloop, ontvangst
14.00 uur Welkom door de middagvoorzitter

14.05 uur Een jaar privaat-publieke pilots, de oogst van 1-Overheid?
Vorig jaar presenteerde het burgerinitiatief 1Overheid zich in de Week van de Veiligheid met een pleidooi om de verkokerde fraude-aanpak achter ons te laten. Wat heeft 1Overheid het afgelopen jaar gedaan, hoe verliepen de pilots en wat zijn de plannen voor de toekomst? De initiatiefnemers nemen geen blad voor de mond:
►Bernard Welten, Buitengewoon Adviseur Nationale Politie en Oud-korpschef Politie Amsterdam-Amstelland
►Frits Kemp, advocaat en curator bij FORT-advocaten
►Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het Ministerie van SZW in Den Haag
►Bob Hoogenboom, Hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode University, leeropdracht fraude en regulering.

14.50 uur IFFC , kennis verbinden, creatief aanpakken!
Fraude in het bedrijfsleven is zo wijdverspreid, dat er meer samenwerking en onderzoek nodig is om het te kunnen aanpakken. Daarom is op 28 mei jl. in het Vredespaleis te Den Haag het Institute For Financial Crime (IFFC) gelanceerd. De gedachte erachter; bestrijding van fraude alleen is niet genoeg, preventie is belangrijk. Het IFFC wordt een kenniscentrum dat betrokken partijen zoals advocatenkantoren, grote bedrijven en officiële instanties als FIOD, Openbaar Ministerie en politie dichter bij elkaar wil brengen en ideeën wil genereren voor nieuwe manieren van aanpak. Een update van de plannen, acties en samenwerking.
►Spreker is: Arthur de Groot, Partner Deloitte Forensic & Dispute Services en initiatiefnemer van IFFC het Institute for Financial Crime

15.10 uur Fraudeurs, flexibiliteit, trends en rol overheid en bedrijfsleven
Hoffmann Bedrijfsrecherche ziet de verscheidenheid binnen de dadersgroep groeien, heeft dat gedetailleerd in beeld gebracht en onderscheidt vier soorten “stereotype” daders. Wie zijn ze? Waarom frauderen ze? En hoe doen ze dat? Hoffmann ziet trends; zo stijgt de fraude met gegevens aanzienlijk en verwacht wordt dat er meer aandacht komt voor preventie van zowel fysieke als virtuele risico’s. En welke invloed heeft de verminderde loyaliteit jegens werkgevers door korte contracten en meer inzet van uitzendkrachten op (groei van) fraude en de (dalende) leeftijd van daders? Last but not least: hoe effectief gaat de politiek met fraude om in termen van vervolging, samenwerking met opsporing, delen van kennis met name op het gebied van cybertechnologie?
Spreker is: Richard Franken, Directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche

15.30 uur Korte pauze

15.45 uur Tegengaan phishing, pin- en creditcardfraude; pps in actie!
Digitaal bankzaken doen is een goed voorbeeld van voordelen en nadelen van internet en de noodzaak tot beveiliging, preventie en samenwerking. Enerzijds enorme voordelen als snelheid en efficiëntie, anderzijds een verveelvoudiging van fraudekansen. We kennen ze allemaal, phishingmail uit naam van een bank met als doel identiteitsgegevens verkrijgen, malware installeren om rekeningen leeg te halen, fraude met pinpassen en creditcards enz. Banken zijn de afgelopen jaren op diverse fronten de strijd aangegaan om fraudeurs het nakijken te geven. De samenwerking van private en publieke partijen heeft fraude met pinpassen geminimaliseerd en phishing terug gedrongen. Waar stuit je al bank op tijdens dergelijk trajecten? Wet- en regelgeving, mensen, politiek? Zijn faal- en succesfactoren te voorzien?
Spreker is: Adriaan van Dorp, Managing Director Security & Intelligence Management at ABNAMRO-bank

16.05 uur Publiek-private samenwerking en tegenstijdige belangen…
Publieke en private partijen hebben elkaar meer dan ooit nodig om criminaliteit als fraude (maar ook cybercrime, ondermijning enz.) tegen te gaan. Vanzelfsprekend wordt met de mond het belang en goede wil beleden, er is immers het gemeenschappelijk belang van terugdringen van criminaliteit en schade. De praktijk is weerbarstiger en sub-optimalisatie door tegenstijdige politieke, machts- en/of economische belangen liggen altijd en overal op de loer. Zijn die te overbruggen of zijn we gedoemd genoegen te nemen met minder oplossingen dan mogelijk en meer schade dan nodig?
Spreker is: René Westra, adviseur bestuurlijke vraagstukken en lid Provinciale Staten Gelderland, voormalig hoofd FEC en lid bestuur Gerechtshof

16.25 uur Onderzoek en aanpak van fraudeurs, hoe vang je samen de relevante vissen?
“Bloed gaat voor geld” waardoor fraude in de praktijk even kon wachten. Zo was het, zo is het niet meer. Al ruim een jaar geleden richtte het OM met themazittingen de schijnwerpers op faillissementsfraude. Om het thema niet onder te laten ondersneeuwen tussen allerlei andere zaken. En om te laten zien dat justitie en politie meer aandacht schenken aan (faillissements)fraude. Bij de aanpak van fraudezaken zijn veel partijen betrokken, en die moeten allemaal hun taak goed uitvoeren. Hoe werkt dat in de praktijk en welke wensen leven er voor verbetering?
Spreker is: Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket

16.50 uur Tijd voor vragen, discussie, suggesties uit de zaal en conclusies
17.15 uur Borrel, napraten en netwerken

Datum: woensdag 07-10-2015 van 14:00 tot 17:15
Locatie: de ‘Malietoren’, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie en of aanmelden kan via
het aanmeldformulier.

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...