Eerste kamer akkoord de nieuwe griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

Voor lagere geldvorderingen in kantonzaken worden nieuwe griffierechtcategorieën geïntroduceerd.

Er gaan lagere griffierechten gelden voor vorderingen van € 500 tot € 5.000.

De categorieën die golden van 2011 tot 2021 leidden ertoe dat het griffierecht voor een vordering van € 501 van een rechtspersoon even hoog was als het griffierecht voor een vordering van € 12.500 (te weten € 507 per 1 januari 2021).

Met name de hoogte van het griffierecht voor rechtspersonen in verhouding tot een geldvordering van net boven de € 500 werd dientengevolge als problematisch ervaren.

Zie hier het wetsvoorstel