Haagse Commissie: Update Implementatie Eerlijke Griffierechten

Haagse

In oktober 2018 heeft Minister Dekker een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer om de griffierechten voor vorderingen tot € 5.000,- aan te passen. Het voorstel wacht steeds op implementatie, terwijl de argumenten voor redelijke griffierechten – die in verhouding staan tot de hoofdsom – onverminderd van kracht zijn.

De Haagse Commissie heeft afgelopen week een schrijven aan minister Dekker verstuurd met het dringende verzoek om de aangepaste griffierechten ten laatste in januari 2021 van kracht te laten worden. Juist nu de noodzaak versterkt wordt door de Corona-crisis die de financiële situatie van veel MKB-ondernemers al ernstig verzwakt heeft. Onbetaalde rekeningen niet kunnen verhalen vanwege het kostenrisico van een gerechtelijke procedure, is nog meer dan in 2018 echt onacceptabel.