Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Betalingsachterstanden.nl

Registratie van betalingsachterstanden

Het Betalingsachterstandenregister is een onafhankelijke instelling die is opgericht om problemen rondom betalingsachterstanden tegen te gaan en te voorkomen. Doordat vorderingen onbetaald blijven kunnen bedrijven zelf in betalingsproblemen komen. Dit heeft op zijn beurt weer ingrijpende gevolgen voor hun crediteuren. Door het vroegtijdig signaleren van betalingsproblemen zal dit domino-effect gestopt worden. Registratie van betalingsachterstanden is daarom noodzakelijk. Dit volgt eveneens uit het grote aantal faillissementen en de toenemende gevallen van fraude binnen de zakelijke markt. Bovendien vergroten ondernemers hiermee de kans om hun openstaande vorderingen voldaan te zien, krijgen zij meer inzicht in het betalingsgedrag van andere ondernemers en zal voorkomen kunnen worden dat bedrijven slachtoffer worden van fraudeurs en/of stelselmatige wanbetalers. Zo ontstaat er een ondernemersklimaat die beschreven kan worden als transparant en betrouwbaar. Dit leidt ertoe dat er met zekerheid zaken kan worden gedaan.

Het register

Bedrijven melden hun opeisbare facturen aan bij het register met als doel om deze voldaan te zien. Nadat de factuur aangemeld is bij het register wordt de debiteur schriftelijk gewezen op zijn eerder gemaakte betaalafspraken met zijn crediteur. De debiteur wordt verzocht zijn betaling alsnog te verrichten. Daarbij wordt een periode van 14 dagen verstrekt. Hiermee wordt er geïncasseerd zonder verdere verhoging van de kosten voor beide partijen zoals de wettelijke verhogingen en buitengerechtelijke kosten.

In klein aantal gevallen is het onmogelijk om in contact te komen met de debiteur of is de debiteur op geen enkele manier bereid om mee te werken. 8% van de aanmeldingen resulteert niet in daadwerkelijke betaling van de openstaande factuur. In deze gevallen zal de betalingsachterstand worden opgenomen in het Betalingsachterstandenregister. De achterstand zal zichtbaar zijn voor alle organisaties en instelling die zijn aangesloten bij Betalingsachterstanden.nl. Op deze manier kunnen gebruikers een betere inschatting maken van hun bedrijfsrisico’s waarmee latere problemen worden voorkomen.

Hoor & wederhoor

Om de onafhankelijkeheid van het register te waarborgen is rekening gehouden met ingrijpende zekerheden voor haar gebruikers en voornamelijk de partijen die aangemeld worden met een achterstand. Zo is er de mogelijkheid voor de debiteur tot het voeren van bezwaar tegen de registratie van de achterstand. Ook wanneer het bezwaar als niet gegrond wordt aangemerkt staat de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij een onafhankelijke en externe geschillencommissie. Betalingsachterstanden.nl is gebonden aan het oordeel van de geschillencommissie en conformeert zich te allen tijde hieraan.

Organisatie

Stichting Betalingsachterstandenregistratie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met als maatschappelijk doel de verwerking en verstrekking van informatie omtrent betalingsachterstanden. Hiermee wordt gewerkt naar een versterking van het economische systeem in het algemeen, voorkoming van misbruik en fraude binnen de zakelijke markt en meer specifiek de stimulering van betrouwbaarheid in het ondernemerschap.


https://www.betalingsachterstanden.nl/
info@betalingsachterstanden.nl

Kruisweg 617
2132 NB Hoofddorp
Tel. 085 – 484 5700

 

Gepubliceerden kennisartikelen

© 2019 VCMB Maatwerk software door Way2Web

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...