Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden (CRZB)

Het schadelijk effect van te laat betalende zakelijke afnemers

Bijna alle ondernemers uit het midden-klein bedrijf heeft last van niet of niet op tijd betalende afnemers. Veel van deze bedrijven kunnen daardoor zelf ook niet op tijd aan hun verplichtingen voldoen. Dit leidt tot een economisch zeer schadelijk domino-effect, waardoor sommige bedrijven zelfs hun deuren definitief moeten sluiten.

Inzichtelijkheid in actuele en geverifieerde betalingsachterstanden

Zelfs in het geval dat een onderneming behoorlijk onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van business partners, geeft dit geen garantie met betrekking tot hun betalingsgedrag. Dit komt omdat de traditionele creditmanagementgegevens voornamelijk gebaseerd zijn op de liquiditeits- en solvabiliteitsgevens van ondernemingen.  

Hierin bracht het CRZB verandering: Deelnemers melden onbetwiste zakelijke betalingsachterstanden aan bij het CRZB met het doel deze inzichtelijk te maken voor de overige deelnemers en hen zodoende te waarschuwen voor het actuele en geverifieerde betalingsgedrag van hun debiteuren. Voordat een betalingsachterstand wordt opgenomen in het CRZB krijgt de debiteur de gelegenheid om de betalingsachterstand op te lossen door te betalen of een regeling te treffen. Dit leidt ertoe dat de deelnemer in het overgrote deel van de gevallen alsnog betaald krijgt.

Komt het desondanks toch tot registratie dan is het betaalgedrag van de desbetreffende debiteur inzichtelijk voor de overige deelnemers van CRZB. Deze kunnen op basis daarvan passende kredietmanagement beslissingen nemen.

Voordelen van het gebruik van het CRZB

De Deelnemers aan het CRZB kunnen hun zakelijke betalingsachterstanden eenvoudig online aanmelden, waardoor geen dossieroverdracht nodig is. Voorts vindt betaling van de achterstand rechtstreeks aan de debiteur plaats zonder additionele kosten voor de deelnemer of de debiteur. Naast deze operationele voordelen kent het CRZB de mogelijkheid om zakelijke partners in de Bedrijfsmonitor op te nemen. Hierdoor ontvangt de deelnemer bericht als er registratie van een betalingsachterstand van een zakelijke partner in het register wordt opgenomen.

Tenslotte biedt het CRZB de mogelijkheid tot het vinden van steunvorderingen in verband met het doen van een faillissementsaanvraag.

Organisatie

Het CRZB is een initiatief van een aantal ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de verbetering van het zakelijk betalingsgedrag. Het toezicht op het gebruik van het CRZB is ondergebracht bij de stichting Betalingsachterstandenregistratie. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en voert het toezicht onafhankelijk van haar deelnemers of debiteurs uit.


https://www.crzb.nl
info@betalingsachterstanden.nl

Kruisweg 617
2132 NB Hoofddorp
Tel. 085 – 484 5700

 

Gepubliceerden kennisartikelen

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...