𝐖𝐞𝐭𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐳𝐨𝐞𝐤 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐝𝐮𝐮𝐫𝐳𝐚𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐭𝐚𝐚𝐥𝐠𝐞𝐝𝐫𝐚𝐠

Alle partners in de schulddienstverlening houden zich bezig met de vraag hoe ze duurzaam betaalgedrag kunnen bevorderen bij (debiteur)klanten die wel kunnen betalen, maar dat om één of andere reden niet doen. Bij die groep komen we nu niet verder dan symptoombestrijding, terwijl we zien dat het aantal recidivisten toeneemt. Het aantal debiteuren dat vaker een betalingsachterstand heeft, neemt toe. Versterkt door de energiearmoede en hoge inflatie kunnen relatief kleine betalingsachterstanden zich snel ontwikkelen tot problematische schulden.

Samen met Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) / Martijn Keizer en het Lectoraat Schulden en Armoede van de Hogeschool Utrecht (HU) / Nadja Jungmann heeft Syncasso onderzoek gedaan naar duurzaam betaalgedrag. Er is onderzocht hoe groot de groep is die duurzaam betaalgedrag kan ontwikkelen en hoe dit te kunnen bevorderen.

Het volledige onderzoeksrapport downloaden en alle resultaten bekijken kan via deze link. Heeft u vragen of wilt u doorpraten over de inzichten uit dit onderzoek? Neem contact op met Syncasso via communicatie@syncasso.nl.