Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Tweede Kamer voor snelle invoer Centraal Aandeelhoudersregister

De verdere ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) moet niet worden uitgesteld tot na invoering van het UBO-register.

Dit stelden diverse partijen donderdag tijdens een algemeen overleg over fraude in de Tweede Kamer. De Kamer ging hierover in gesprek met de staatssecretaris en de minister van Veiligheid en Justitie. Voorafgaand aan dit overleg heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in een brief de Kamer gewezen op het belang van het CAHR en het versterken van de poortwachtersrol van de notaris.

Jeroen Recourt van de PvdA vertelde dat hij het CAHR nog steeds heel graag wil en dat notarissen daar uitstekende ideeën over hebben. Zo nodig denkt hij richting initiatiefwetgeving om het CAHR te realiseren. Judith Swinkels van D66 vroeg waarom het UBO-register wel wordt ontwikkeld en het CAHR voorlopig niet. Het CAHR ligt immers praktisch klaar bij het notariaat en kan mogelijk dienen als basis voor het UBO-register. Verder registreert het CAHR alle aandeelhouders terwijl het UBO-register alleen aandeelhouders van meer dan 25 procent registreert. Minister Ard van der Steur gaf aan dat het CAHR niet is afgesteld, maar is uitgesteld. Het UBO-register moet op 26 juni 2017 gereed zijn. Daarom wordt hieraan voorrang gegeven. Na invoering hiervan wordt gekeken op welke punten het CAHR een meerwaarde heeft ten opzichte van het UBO-register. Het UBO-register gaat volgens de minister op een aantal punten verder dan het CAHR.

Denkproces

In de tweede termijn van het overleg merkte Sharon Gesthuizen van de SP op dat fraudeaanpak niet kan worden uitgesteld. Het oppakken van het CAHR na 26 juni 2017 vindt zij te laat. Ook Jeroen Recourt liet weten het onvoldoende te vinden als het CAHR pas dan wordt opgepakt. Nu al is duidelijk waar verschillen zitten en dat beide registers elkaar aanvullen en mogelijk in elkaar kunnen worden geschoven. Volgens Judith Swinkels moet met gezwinde spoed worden doorgegaan met de ontwikkeling van het CAHR. Van der Steur gaf aan dat met het denkproces over het CAHR niet zal worden gewacht tot na 26 juni 2017, zodat daarna meteen met het CAHR aan de slag kan worden gegaan.

RADAR-systeem

Tweede Kamerlid Foort van Oosten van de VVD ging in op de poortwachtersrol van de notaris bij de voorkoming van fraude met rechtspersonen. Hij vroeg of ook het notariaat toegang zou kunnen krijgen tot het RADAR-systeem van de Dienst Justis. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaf aan terughoudend te zijn bij het delen van RADAR-informatie met private partijen. Van Oosten stelde hierop dat notarissen voor de helft ambtenaar zijn en dat van notarissen ook veel wordt verwacht bij de voorkoming van fraude. Dijkhoff zegde toe hiernaar te zullen kijken. De KNB gaat binnenkort in gesprek met de Dienst Justis over inzage in of toetsing aan de RADAR-gegevens door het notariaat.

Standpunt

Een centraal aandeelhoudersregister kan een nuttig hulpmiddel zijn bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen (zoals faillissementsfraude). Ook kan een centraal aandeelhoudersregister leiden tot meer rechtszekerheid en minder kosten en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het register moet uit privacyoverwegingen niet openbaar zijn. Verder moet het register betrouwbaar en actueel zijn, moeten vulling en inzage door het notariaat zo efficiënt en goedkoop mogelijk kunnen plaatsvinden en moeten de kosten en lasten van het register voor het notariaat en het bedrijfsleven minimaal zijn.

Wat verandert er?

Er komt een centraal aandeelhoudersregister. In dit register staat informatie over de aandeelhouders van besloten vennootschappen (bv’s) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (nv’s). Het register wordt niet openbaar toegankelijk. Dit heeft te maken met de privacy. Het register is alleen toegankelijk voor de aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten. Het register wordt ondergebracht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Nu gebeurt de registratie van aandeelhouders door verschillende partijen. Dit geeft geen volledig beeld. Bovendien is de informatie niet altijd actueel of niet toegankelijk voor het uitvoeren van controle en toezicht door de overheid.

Voor wie?

• Aandeelhouders bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s
• Notarissen
• Overheidsinstanties zoals Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en het Openbaar Ministerie.

Bron: KNB & Credit Expo

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...