24,4 miljard euro: totale studieschuld loopt op door corona

Door het coronavirus zijn meer jongeren het afgelopen jaar begonnen met een studie en daardoor is de gezamenlijke studieschuld verder opgelopen. Begin dit jaar was de totale schuld van (oud-)studenten opgelopen tot 24,4 miljard euro, 1,6 miljard meer dan het jaar ervoor, ofwel een stijging van 7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers.

In 2020 waren de slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk hoog, mede doordat het centraal schriftelijk examen werd geschrapt in verband met de pandemie. De eindcijfers werden zodoende gebaseerd op de schoolexamens. Ook was een tussenjaar nauwelijks mogelijk, waardoor meer jongeren na de middelbare school meteen gingen studeren.

Begin dit jaar hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld, ruim 100.000 mensen meer dan een jaar eerder. De gemiddelde studieschuld is met 15.200 euro gelijk gebleven, waar die de afgelopen jaren juist steeds toenam.

De totale studieschuld loopt elk jaar op en is sinds 2015 zelfs verdubbeld. Dat komt doordat in dat jaar de basisbeurs werd afgeschaft en het leenstelstel in het leven werd geroepen: studenten kunnen sindsdien tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid. Alleen jongeren met minder kapitaalkrachtige ouders kunnen aanspraak maken op een aanvullende beurs.

De leeftijdscategorie met de grootste gemiddelde studieschuld zijn de 25- tot 30-jarigen, met 19.100 euro. Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Jongeren tot 20 jaar hadden begin dit jaar een studieschuld van gemiddeld 2600 euro, een daling van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde schuld van de categorie 20-25 bleef met 12.800 euro nagenoeg gelijk.

Bron: NOS