’Aantal faillissementen verdubbelt door stoppen steun’

AMSTERDAM – Het aantal faillissementen in Nederland neemt in 2022 naar verwachting met 101% toe ten opzichte van vorig jaar. Dat is fors meer dan de wereldwijde verwachting van 51%. Vooral het stopzetten van de overheidssteun speelt een grote rol. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2022 en 2023.

Wereldwijd liet het aantal faillissementen vorig jaar nog een daling van 29% zien in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. Wel zijn er grote verschillen zichtbaar tussen landen en dat is volgens Atradius vooral te verklaren door steun die wel of niet is verleend. Zo is in landen met omvangrijke steunpakketten zoals Nederland (-41%), Portugal (-57%), Nieuw-Zeeland (-32%) en de Verenigde Staten (-34%) een sterke daling van het aantal faillissementen zichtbaar, terwijl landen als Spanje (+42%), Tsjechië (+21%) en Italië (+19%) juist werden geconfronteerd met een stijging van het aantal bedrijfssluitingen. Hier was het economische herstel relatief zwak of werd de overheidssteun al in een eerder stadium afgebouwd.

Signalen

„Alle signalen wijzen erop dat wereldwijd een kentering in de insolventieniveaus op komst is, nu de overheidssteun na het eerste halfjaar van 2022 in de meeste landen wordt gestaakt. Het gevolg is dat het aantal faillissementen in 2022 en 2023 waarschijnlijk teruggaat naar pre-corona niveaus en ’zombiebedrijven’ alsnog failliet zullen gaan”, vertelt Theo Smid, senior econoom van Atradius Nederland. „Daar komt bij dat de inflatie wereldwijd oploopt, wat de koopkracht van consumenten raakt, en daarmee ook een risico vormt voor bedrijven.”

Voor Nederland verwacht Atradius een stijging van het aantal faillissementen met 101% in 2022 en 19% in 2023. Daarmee ligt het verwachte insolventieniveau aan het einde van 2023 (5.100) nog altijd aanzienlijk lager dan de vorige piek in 2013 (12.500). Smid: „Het staken van de overheidssteun is de belangrijkste oorzaak van de sterke stijging van het aantal faillissementen in Nederland. Tegelijkertijd is sprake van een groeivertraging van de economie als gevolg van de inflatie en de hoge energie- en grondstoffenprijzen. Hoewel de consumptieve bestedingen door de inhaalvraag na corona nog redelijk stabiel zijn, is het consumentenvertrouwen sterk gedaald en ligt in de tweede helft van dit jaar een forse daling van de koopkracht in het vooruitzicht. Hierdoor zullen de vooruitzichten voor Nederlandse bedrijven verder verslechteren.”

Toename

Andere landen met een relatief sterke toename van het aantal faillissementen zijn Portugal (+124%), Singapore (+88%), België (+83%), Oostenrijk (+75%) en de Verenigde Staten (+70%). Relatief minder sterk stijgen de faillissementen in Tsjechië (+5%), Finland (+24%), Zwitserland (+35%) en Roemenië (+16%), omdat zij eerder te maken kregen met het afbouwen van steunmaatregelen. In Nieuw-Zeeland (-19%) en Hong Kong (-15%) verwacht Atradius zelfs een daling van het aantal faillissementen in 2022, omdat de overheidssteun hier tot het einde van het jaar wordt verlengd.

Bron: Telegraaf