Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

ABN AMRO: Golf aan schulden moet nog komen

  • Problematische en consumptieve schulden huishoudens op laagste punt in jaren
  • Toename moet nog beginnen
  • Schuldenproblematiek is als een veenbrand

Problematische en consumptieve schulden op laagste punt in jaren

Problematische schulden zijn schulden die moeilijk of niet terugbetaald kunnen worden en/of die andere schulden veroorzaken. Het CBS hanteert een lijst van criteria voor zulke (geregistreerde) problematische schulden. Dit kunnen schulden en betalingsachterstanden in allerlei categorieën zijn: hypotheek, DUO, bij de Belastingdienst of de zorgverzekering. Deze schulden zijn vaak vanuit het oogpunt van de crediteur ook problematisch.

Maar om een beter een beeld te hebben van het welzijn van huishoudens, moet hiernaast gekeken worden naar consumptieve schulden die gewoon terugbetaald worden. Want ook als schulden van huishoudens terugbetaald worden zonder andere schulden te veroorzaken, kan het zijn dat ze op de lange termijn geen positieve bijdrage leveren aan de vermogens- of inkomenspositie van huishoudens. Zowel een postorderkrediet, een consumptieve lening voor een auto of voortdurend rood staan vallen hier vaak onder. Er zijn natuurlijk uitzonderingen – denk aan een nieuwe goedbetaalde baan op een locatie die of tijdstip dat alleen per auto te bereiken is.

Bij hypotheekschuld en studieschuld is het vaak anders. Het hoge niveau van de Nederlandse hypotheekschuld is weliswaar ongezond volgens OECD en IMF, ook vergroot het leenstelsel de ongelijkheid tussen generaties en mogelijk tussen sociale klassen. Toch kan het op het niveau van een individueel huishouden vaak zo zijn dat investeren in woningbezit of een studie uiteindelijk een betere vermogens- of inkomenspositie oplevert dan het niet doen. Ook hier zijn uitzonderingen op – denk aan veel geld lenen voor een studie met een hele lage baankans.

Het percentage huishoudens met problematische schulden is de afgelopen jaren afgenomen, met oktober 2020 als vooralsnog laagste punt. Deze daling komt met name door de gestegen koopkracht van huishoudens. Het percentage huishoudens met een consumptief krediet is ook afgenomen. Dit is iets minder gerelateerd aan de koopkracht. Sommige huishoudens gaan juist een consumptief krediet aan als de koopkracht stijgt en het vertrouwen in de toekomst groot is. Ook is er aan de aanbodzijde veel veranderd: de markt voor consumptief krediet is door regelgeving kleiner geworden.

Ga voor het volledige artikel naar www.abnamro.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...