AI-voorspelmodel Verantwoord Dagvaarden. Datawetenschapper Jeff Reijans van Syncasso legt het uit.

In onze Datafactory ontwikkelen en trainen we AI-voorspelmodellen om onze incassobeslissingen in alle fasen van het incassoproces te ondersteunen. In de minnelijke incassofase kunnen we met behulp van ons Minnelijk Maatwerk voorspelmodel de meeste vorderingen oplossen zonder onnodige kosten. Maar dat lukt niet in alle gevallen.

Dan staan we voor de keuze om gerechtelijke incasso in te zetten om de vordering op te lossen.

Daarbij worden we ondersteund door een AI-voorspelmodel Verantwoord Dagvaarden. Jeff Reijans, een van onze datawetenschappers, legt in de video uit hoe het model werkt.