Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Autoriteit Persoonsgegevens focust op datahandel, digitale overheid en AI

 

Grondrecht

Voorzitter Aleid Wolfsen: ‘Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk grondrecht dat er is om ons tegen misbruik te beschermen. Het gaat in de kern over zeggenschap, over autonomie, over dat wij als burgers zelf gaan over wat we met wie delen. Ik hoor nog veel te vaak onterecht dat de privacywet ontwikkelingen in de weg staat. Het is geen kwestie van of-of, maar van en-en. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is onderdeel van ontwikkeling en innovatie.’

Trends en ontwikkelingen

AP ziet drie grote trends die van invloed zijn op de bescherming van persoonsgegevens: 1) doorgroei van de datasamenleving 2) toename van digitaal onrecht en 3) toename van privacybewustzijn.

In vervolg op de gesignaleerde trends kiest de AP voor drie focusgebieden:

Datahandel; Data maken producten en diensten slimmer en deze producten en diensten creëren vervolgens weer meer data. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen: er vindt steeds meer ongeoorloofde doorverkoop plaats van persoonsgegevens aan derden. Mensen verliezen hierdoor steeds meer grip op hun gegevens en daarmee op hun leven.
Digitale overheid; Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen.
AI en algoritmes; Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van algoritmes en AI. Dit biedt voordelen en leidt tot nieuwe nuttige toepassingen. Maar de inzet van AI en algoritmes kent ook risico´s en schadelijke effecten. Onverantwoordelijk gebruik van algoritmes kan leiden tot foutieve beslissingen, tot uitsluiting van mensen en tot discriminatie. De AP is als toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens, en daarmee ook op de toepassing van AI en algoritmes waarbij persoonsgegevens worden gebruikt.

Steeds meer persoonsgegevens verzameld

De AP wijst erop dat steeds meer apparaten en diensten persoonsgegevens verzamelen en hierdoor steeds meer over gebruikers weten. Gebruikers weten echter niet altijd wat er precies met deze gegevens gebeurt en wie hier toegang tot heeft. Dit maakt zowel gebruikers als de democratische rechtstaat kwetsbaar, stelt de toezichthouder.

De AP wil hier het verschil maken door grenzen te markeren ten aanzien van wat er wel en niet kan onder de AVG. De focusgebieden geven onder meer richting aan de uitvoering van de wettelijke taken van AP. Daarnaast zal de AP oog blijven houden voor actuele ontwikkelingen.

Bron: publiekdenken.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...