Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Belangrijkste plannen en maatregelen voor ondernemers uit de Miljoenennota voor 2017

Prinsjesdag Nieuwsbrief 2016
Deze nieuwsbrief bevat de voor het bedrijfsleven relevante kabinetsvoornemens voor 2017. Het start met de economische perspectieven voor Nederland, zoals het Centraal Planbureau (CPB) die raamt. Maatregelen en cijfers zijn echter onder alle voorbehoud.

Het CPB verwacht voor 2017 een groei van 1,7 procent. De combinatie van de lastenverlichting, de lage inflatie en de gunstige ontwikkeling van de woningmarkt zorgt voor een sterke ontwikkeling van de binnenlandse economie. De 1,2 procent economische groei in het eerst halfjaar van 2016 stemt optimistisch voor de rest van 2016. De geraamde groei voor dit jaar is 1,7 procent. De groei zet volgend jaar dus door. In 2017 wordt de groei naar verwachting met 0,4 procentpunt gedrukt door de Brexit. Als gevolg van de lagere gasproductie wordt de bbp-raming voor 2017 met 0,2 procentpunt gedrukt. De marktsector levert veruit de grootste bijdrage aan de groei.

Fiscale wijzigingen voor bedrijfsleven

Specifieke fiscale voorstellen over innovatie, loonkosten, financiering mkb en woningmarkt staan bij de verschillende paragrafen vermeld.

Aanpassing PEB voor DGA

Vanaf 2017 verdwijnt de mogelijkheid voor DGA’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De bestaande pensioenaanspraken kunnen zonder fiscale gevolgen van de (hoge) commerciële waarde worden afgestempeld naar de (lage) fiscale waarde. Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem die aan mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat. Vervolgens kan de DGA in 2017, 2018 en 2019 kiezen om het pensioen af te kopen waarbij er geen revisierente wordt gerekend en hij gebruik kan maken van een (aflopende) korting van bijna 35% op het van toepassing zijnde belastingtarief. Hierdoor betaalt de DGA in 2017 effectief geen 52%, maar 34% (in 2018 en 2019 is dat respectievelijk 39% en 42%). De tweede mogelijkheid is dat het pensioen niet wordt afgekocht, maar op de balans van de BV blijft staan. Het pensioen wordt dan tot de pensioendatum jaarlijks opgerent. Verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Vanaf de pensioendatum wordt jaarlijks uitgekeerd. De uitkeringen zijn belast tegen het dan geldende tabeltarief.

Aanpassing innovatiebox

Als gevolg van de afspraken die Nederland eind 2015 heeft gemaakt in de OESO wordt per 1 januari 2017 de innovatiebox aangepast. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring voldoende, maar voor grotere ondernemingen geldt dat zij naast de S&O-verklaring ook moeten beschikken over een octrooi of kwekersrecht, of op een octrooi lijkend recht. Onder dit laatste vallen auteursrechtelijk beschermde software, exclusieve licenties, en vergunningen voor het in de handel brengen van menselijke of dierkundige geneesmiddelen. Daarnaast moet de R&D in belangrijke mate plaatsvinden in de ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox. Om het volledige voordeel van de innovatiebox te kunnen genieten, mogen ondernemingen maximaal 30% van hun R&D uitbesteden aan met hen verbonden ondernemingen.

Aanpassing renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

De renteaftrekbeperkingen uit artikel 10a en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting worden aangepast met het doel om deze bepalingen bij overnames meer in lijn te brengen met hun originele doelstellingen. Er is dus geen inhoudelijke beleidswijziging beoogd.

Aanpassing quasi-inbestedingsvrijstelling overheidsbedrijven (vennootschapsbelasting)

Overheidsbedrijven zijn sinds 1 januari 2016 in beginsel Vpb-plichtig. De wetgeving kent een aantal vrijstellingen, waaronder de zgn. quasi-inbestedingsvrijstelling. Geregeld wordt dat de vrijstelling niet geldt op het ter beschikking stellen vermogensbestanddelen die bij de afnemer voor belaste activiteiten worden gebruikt. Daarmee wordt beoogd gekunstelde situaties te voorkomen.

Lees het volledige rapport Prinsjesdag Nieuwsbrief 20 september 2016 _DEF

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...