Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus, kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Een boete voor niet op tijd betalen hoeft niet te worden betaald.

Dat maakte het ministerie van Financién donderdag bekend. De overheid komt zo tegemoed aan een gestaag toenemende roep om steun voor getroffen ondernemers.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, kunnen zij nu een verzoek sturen om “bijzonder uitstel” van de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ondernemers moeten schriftelijk motiveren hoe zij door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen.

Impact

“Het is evident dat de uitbraak van het coronavirus impact zal hebben op de mondiale, Europese en Nederlandse economie”, schrijven ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Maar omdat Nederland er volgens hun goed voorstaat zijn “vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig”.

Maar zij zien wel dat de viruscrisis zorgt voor haperingen in de productie en consumptie van goederen, wat kan leiden tot liquiditeitsproblemen voor ondernemers. Tegelijk is er vanuit landen zoals China minder vraag naar Nederlandse producten, zoals chips voor de auto-industrie.

Werktijdverkorting

Tot nu toe vroegen al bijna 1700 bedrijven werktijdverkorting aan. Van die aanvragen werden er tot nu toe 329 toegewezen, meldde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag. Bedrijven die twee weken lang minstens 20 procent minder werk hebben, mogen die ‘overtollige’ werknemers minder inzetten en dan ook minder betalen. Hun salaris wordt dan – maximaal 24 weken – aangevuld met een uitkering.

Volgens Koolmees wordt nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nu met extra mensen en “veel inzet” gewerkt aan het uitvoeren en opschalen van die regeling.

Door het virus getroffen zzp’ers komen niet voor werktijdverkorting in aanmerking, maar kunnen wel een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Die regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Meer kredietborgstelling

Behalve het uitstellen van het betalen van belasting en het opschalen van werktijdverkoringt ook de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verruimd. Als banken de crisis niet meer aankunnen, springt de overheid bij “zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven”.

In de huidige regeling is het borgstellingskrediet 50 procent van het bankkrediet, waarbij de borg van de overheid 90 procent van dit borgstellingskrediet bedraagt. Als crisismaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 procent naar \

Bron: Sproud.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...