Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Wat betekent horizontaal toezicht voor een bedrijf?

Bij horizontaal toezicht draait het om vertrouwen tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst en de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Samenwerking is het sleutelwoord, volgens de fiscus.
Eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen draait het om bij horizontaal toezicht. Streven is om de tijd van de Belastingdienst beter te gebruiken en ook om ergernissen en dubbel werk te voorkomen. Geen bemoeienis waar dat niet nodig is en zorgen voor adequate handhaving, aldus de Belastingdienst.

Voor grote ondernemingen sluit de Belastingdienst individuele convenanten af. Daarin zeggen de bedrijven bijvoorbeeld toe relevante standpunten zo snel mogelijk voor te leggen aan de Belastingdienst en zorg te dragen aan een systeem van interne beheersing en controle en externe controle.

Intermediair

Voor mkb-bedrijven is horizontaal toezicht beschikbaar via een intermediair. Die tekenen een speciaal intermediairconvenant met de fiscus om de kwaliteit te borgen. Het belastingplichtige mkb-bedrijf ondertekent een verklaring om mee te doen aan horizontaal toezicht.

Vanaf dat moment verandert er eigenlijk weinig voor de ondernemer, zegt Geert de Jong van belastingadviseur Grant Thornton. Voor de belastingplichtige betekent het vooral dat er openheid van zaken moet worden gegeven. Verder komt het vooral aan op de werkprocedure bij de intermediair.

Nadeel

“De belastingplichtige accepteert dat je op basis van vertrouwen met de Belastingdienst omgaat en niet zo van ‘we dienen een aangifte in met een standpunt en zien wel hoe de fiscus er over denkt'”, aldus De Jong.

“Je wordt geacht de fiscus zo optimaal mogelijk te informeren. Dus als een belastingplichtige een standpunt hebt, waar de Belastingdienst mogelijk anders over denkt, dan ben je verplicht het te melden aan de fiscus.”

Dit kan ook meteen het nadeel zijn van horizontaal toezicht. Soms kan het even duren voordat er vanuit de Belastingdienst wordt gereageerd op een dossier, legt De Jong uit. “Uitgangspunt is dat in overleg met de fiscus over een standpunt twee week duurt, maar in de praktijk werkt dat soms niet. Die snelheid wordt soms niet gehaald.”

Voordeel

Het grote voordeel van horizontaal toezicht is zekerheid voor de ondernemer als de aanslag eenmaal is ingediend omdat de Belastingdienst vertrouwt op de kwaliteit van de intermediair. “Je krijgt idealiter bijna per kerende post de aanslag terug. Je dient een aangifte in en er wordt bijna niet meer naar gekeken”, aldus De Jong.

Met horizontaal toezicht komt de Belastingdienst in beginsel niet meer op de koffie voor een boekenonderzoek. In uitzonderlijke gevallen worden er alsnog boekenonderzoeken gedaan bij bedrijven die zich hebben opgegeven voor horizontaal toezicht. Dan gaat het bijvoorbeeld bij willekeurige steekproeven.

Het argument van minder boekenonderzoeken is in de praktijk relatief. Ook de bedrijven die niet meedoen aan horizontaal toezicht krijgen weinig met boekenonderzoeken te maken door onvoldoende slagkracht bij de fiscus. “Inmiddels is er zoveel gedoe geweest in de media over hoe vaak er nou eigenlijk wordt gecontroleerd. Ik merk dat klanten dat ook meekrijgen. Het lijkt de laatste tijd dan ook moeilijker om klanten voor horizontaal toezicht te interesseren.”

Bron : NU.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...