Briljante mislukkingen: falen moet een universeel mensenrecht worden

Briljante mislukkingen: falen moet een universeel mensenrecht worden

VCMB-thema Innovatie

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de Universiteit Maastricht. Maar zelf noemt hij zich CFO – Chief Faillure Officer bij het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM). Paul heeft een lange carrière achter de rug waarin innovatie de rode draad vormt. Dat bracht hem tot het inzicht dat veel inspanningen om innovaties te realiseren leiden tot (briljante) mislukkingen. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen omarmt de mislukking als een belangrijk leermoment en maakt de leerervaringen toegankelijk. Tijdens de VCMB-Nieuwjaarsbijeenkomst vertelde hij de aanwezige leden wat de toegevoegde waarde van briljant falen is.

Briljante mislukkingen

Een briljante mislukking is een goede voorbereide poging om waarde te creëren, maar met een andere uitkomst dan gepland en een leereffect. Om de mislukking briljant te noemen, moet die voldoen aan vijf voorwaarden: de poging moet gebaseerd zijn op een duidelijk Visie die Inspireert. Met aandacht voor Risicomanagement, een serieuze Aanpak en een Leereffect (VIRAL).

Briljante mislukkingen krijgen te weinig waardering vindt Iske. Het ‘veroordelingsgesprek’ zorgt ervoor dat een slechte combinatie van de (ervaren) Prestatiedruk en Psychologische Veiligheid het klimaat voor innovatie in een organisatie verziekt. Terwijl het een universeel mensenrecht zou moeten zijn om te proberen (briljant) te mislukken en daarvan te leren.

Forward Failing

Het IvBM heeft honderden mislukte innovaties geanalyseerd om de onderliggende patronen te vinden en daarvan te leren. Vaststaat dat er een enorm verschil is tussen het projectplan en de realiteit, waarbij opvalt dat het venijn in de staart zit. Innoveren is vooruitzien. Implementeren moet zorgen voor de waardecreatie. Maar in de ‘Last Mile’ sneuvelen heel veel mooie plannen en verdampen alle inspanning die daarvoor al geleverd zijn. Niet nodig, stelt Iske, door je plannen te verrijken met Forward Failing kun je de slaagkans sterk vergroten. Het IvBM heeft zestien archetypes ontwikkeld die helpen bij het identificeren en leren van mislukkingen.

Archetypen

Je kunt veel leren van de mislukkingen van een ander. Door veel briljante mislukkingen te analyseren zijn zestien archetypen https://www.brimis.nl/archetype/ gevonden die op zichzelf of in combinatie ervoor zorgen dat een briljante innovatie de laatste mijl niet overleeft. Tijdens zijn ‘college’ aan de VCBM-leden besprak Paul een paar tot de verbeelding sprekende cases. Een brug in Honduras die na een overstroming een paar honderd meter NAAST de rivier lag – illustratief voor problemen die zich verplaatsen. Een andere brug – over de A44 – die € 144k kostte om eekhoorns in staat te stellen om over te steken. In de twee jaren na de realisatie maakte daar precies één eekhoorn gebruik van. En de kracht van Serendipiteit – de kunst om toevallig iets belangrijks te ontdekken. Viagra en Post-It’s werden als voorbeeld genoemd. Op https://www.brimis.nl/ vind je meer aansprekende voorbeelden door een combinatie van archetypen.

Kijk voor meer informatie op briljantemislukkingen.nl