VCMB Blog met Jörgen Liesveld van BVCM

In  deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Jörgen Liesveld, Chief Executive Officer bij BVCM.

 

Ontwikkelingen

 Binnen BVCM zien we verschillende ontwikkelingen die enorm relevant zijn voor de manier waarop wij onze dienstverlening organiseren en hieraan invulling geven. Ik wil in deze blog graag ons licht laten schijnen op een tweetal van deze recente ontwikkelingen:

  • (Krapte op de) Arbeidsmarkt
  • Artificial Intelligence/Machine Learning

Natuurlijk zijn er veel meer ontwikkelingen dan de twee die hiervoor genoemd staan. Denk aan internationalisering, sociaal incasseren, het verbreden van het dienstenpakket in Credit Management (‘ketenpropositie’), de koppeling van incassodienstverlenging met boekhoud-/debiteurenbeheerpakketten en de verwachte toename van het aantal (uit te winnen) faillissementen. Allemaal voor onze branche relevante ontwikkelingen die wellicht een mooi onderwerp vormen voor een volgende blog.

(Krapte op de) Arbeidsmarkt

Momenteel is er sprake van een recordkrapte op de arbeidsmarkt. 133 vacatures op 100 werklozen (mei 2022). Tel daarbij op dat de Credit Management branche voor werkzoekenden (lees: buitenstaanders) niet de branche is die het meeste aanspreekt. Dit

in combinatie met het feit dat door de wetgeving het verdienpotentieel in de branche onder druk is komen te staan, zorgt ervoor dat het duidelijk is: we staan voor een uitdaging…

Een werkgever in onze branche zal creatief en onderscheidend moeten zijn om in deze arbeidsmarkt de juiste mensen binnen te halen en te houden. Dat begint in onze ogen met aandacht voor Employer Branding. Wat maakt jou als werkgever interessant, onderscheidend en aantrekkelijk voor potentiële medewerkers en voor de huidige medewerkers? Dat gaat veel verder dan alleen het salaris, het heeft ook betrekking op bijvoorbeeld de bedrijfscultuur, vrijheden en verantwoordelijkheden en opleidingsmogelijkheden.

Binnen BVCM is de Medewerkerstevredenheid sinds enkele jaren de allerbelangrijkste KPI. Die keuze is overigens niet gemaakt met het oog op een krappe arbeidsmarkt maar is gemaakt op basis van onze overtuiging. Tevreden medewerkers kunnen met de juiste inzet de juiste dingen doen voor het bedrijf en zijn daarmee een grote katalysator voor (het realiseren van) alle andere KPI’s.

Artificial Intelligence/Machine Learning

Een andere trend waarover we denk ik allemaal al enkele jaren geluiden horen is Artificial Intelligence (A.I.). De incassobranche leent zich uitstekend om met gebruikmaking van historische data voorspellingen te doen over de kans van het innen van een vordering en over de meest efficiënte wijze waarop de betaling kan worden gerealiseerd.

Mijn gevoel bij deze trend is dat dit een onderwerp is dat bij veel partijen in de incassobranche op de agenda staat maar op dit moment nog vooral voor PR-doeleinden wordt gebruikt. De belangrijkste redenen hiervoor liggen denk ik in het feit dat (1) grotere marktpartijen over het algemeen eerder gefocust zijn op het in stand houden van wat men heeft in plaats van te focussen op wat er anders of beter kan (Wet van de Remmende Voorsprong). Daarnaast denk ik dat (2) kleinere marktpartijen en nieuwe toetreders (de potentiële game changers) eerder kiezen voor (software-)producten en ‘mass markets’ in plaats van voor dienstverlenging in een kleinere markt zoals die van ons, incasso.

Ik ben er wel van overtuigd dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt de ontwikkelingen rondom A.I. in een stroomversnelling zal brengen. Meer werk kunnen doen met minder mensen (door gebruik te maken van de hiervoor genoemde voorspellingen op basis van historische data) kan substantieel bijdragen aan de oplossing voor bezettings- en wervingsproblematiek. Het innovatieve karakter van de werkgever die investeert in het gebruik van A.I. kan op zijn beurt weer bijdragen aan Employer Branding.

Lidmaatschap VCMB

BVCM is al sinds jaar en dag lid van het VCMB. Het enige verbond op ons vakgebied dat streeft naar het vergroten van bekendheid met en professionaliseren van Credit Management.  Voor BVCM is het belangrijk dat ons vakgebied continu wordt gepromoot op diverse niveaus en geledingen. Daarnaast vinden wij het minstens net zo belangrijk dat het VCMB ervoor zorgt dat aanbieders van diverse disciplines binnen Credit Management met elkaar in contact kunnen komen en elkaars diensten kunnen aanvullen of ondersteunen.

Tot slot

Mijn droom voor BVCM is dat wij een belangrijk deel van de (financiële) voordelen die worden gerealiseerd door A.I. weer ‘terug kunnen geven’ aan onze medewerkers, in welke vorm dan ook.

Dat zal, als het goed is, leiden tot een nog grotere medewerkerstevredenheid en bijdragen aan onze Employer Branding. Dat zou het op haar beurt weer gemakkelijker moeten maken om (de juiste!) medewerkers aan te trekken en te behouden zodat we met zijn allen onze groeidoelstellingen kunnen realiseren.

 

Meer informatie over BVCM vindt u onder andere op www.bvcm.nl en www.bvcm.cw

Jörgen Liesveld, CEO van BVCM