Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Eigen wetsvoorstel tegen te late betalingen mkb en ‘Naming & shaming’

Het CDA en de PvdA dienen een eigen wetsvoorstel in over te late betalingen aan het MKB door grootbedrijven. Met het wetsvoorstel willen de partijen dat een wettelijke rente gaat gelden bij een betalingstermijn langer dan 60 dagen en dat dit op een passende manier afdwingbaar gemaakt wordt.

In februari kon het initiatiefvoorstel ‘Leverancierskrediet’ van het CDA rekenen op een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Maar minister Kamp (VVD) van Economische Zaken is niet van plan het voorstel over te nemen om te komen tot wettelijke maatregelen.
Hij is van mening dat er momenteel sprake is van een positieve trend in de betaaltermijnen tussen bedrijven. Maar van die positieve trend is in de praktijk weinig te merken. Zo heeft onlangs Incassobureau Intrum Justitia uitgerekend dat, doordat veel opdrachtgevers hun rekeningen nog altijd vaak opzettelijk te laat betalen, op jaarbasis in Nederland totaal 7 miljard euro afgeschreven moet worden. Dat komt neer op 2,6 procent van de totale mkb-omzet in 2015.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder: “Minister Kamp spreekt van een positieve trend terwijl grootbedrijven hun mkb-leveranciers gewoon gebruiken als bank. Te late betalingen vormen voor mkb’ers en zzp’ers een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of zelfs rood staan bij de bank.”

‘Naming and shaming’ voor late betalers

Het CDA wil dat betaaltermijnen van het grootbedrijf in kaart worden gebracht en worden gepubliceerd in een monitor. Door op die manier transparantie te creëren over betaaltermijnen moeten grootbedrijven worden geprikkeld om hun betaalgedrag te verbeteren en krijgen mkb’ers en zzp’ers inzicht in welke bedrijven wel op tijd betalen. Dat stelt CDA-Kamerlid Agnes Mulder voor. Het CDA wil dat grootbedrijven facturen eerder gaan betalen. Uit een raming van adviesbureau EY blijkt namelijk dat de jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen uitkomen op €2,5 miljard.

Mulder: “Te late betalingen leiden tot problemen in de liquiditeitspositie van mkb’er en zzp’ers. Door late betalingen wordt hun kasstroom onvoorspelbaar. De ruimte om slechtere maanden op te vangen of om investeringen te doen, wordt kleiner. Het lukt deze ondernemingen vaak zelf niet om kortere betaaltermijnen af te dwingen door de ongelijke positie ten opzichte van grootbedrijven.”

De Tweede Kamer houdt vandaag op initiatief van het CDA een hoorzitting over het betaalgedrag van grootbedrijven aan het MKB en zzp’ers. Aanleiding zijn de betaaltermijnen die een aantal grootbedrijven hanteren. De normale betalingstermijn is volgens de wet 30 dagen, met uitloop tot 60 dagen. Afnemers kunnen echter misbruik maken van uitzonderingsclausules, waardoor termijnen ontstaan van soms 90 of 120 dagen. Mkb’ers en zzp’ers kunnen en durven vaak niet in actie te komen uit angst hun opdrachten te verliezen.

Bij de hoorzitting spreken diverse experts en grootbedrijf KPN. Aannemersfederatie Nederland, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie en ondernemersorganisatie ONL zitten onder andere aan tafel om de knelpunten bij het kleinbedrijf toe te lichten.

Om betalingstermijnen terug te dringen heeft CDA, samen met ondernemersorganisatie ONL, ook een initiatiefnota ingediend waarin wordt voorgesteld dat het grootbedrijf na 60 dagen altijd een procentuele vergoeding moet betalen aan het MKB. Doel is dat leveranciers keurig binnen 60 dagen betaald krijgen of ter compensatie van de late betaling een vergoeding ontvangen. Omdat er een compensatie aan de leverancier betaald moet worden voor de late betalingstermijn, wordt het financieel voordeel voor de afnemers van een extreem late betalingstermijn weggenomen. Hierdoor wordt het opleggen van late betalingstermijnen onaantrekkelijker.

Bron : CDA

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...