Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

CM-index: “Credit Managers Index juni 2015: betaalgedrag is verslechterd”

De Credit Managers’ Index (CMI) houdt ook in juni een stabiele hoge uitkomst, daarnaast is het aantal faillissementen weer onder de 500 gekomen. Inmiddels zien we dat hiermee in één kwartaal een kwart minder faillissementen zijn uitgesproken. De CMI bevestigt ook in juni de positieve stabiele trend.

De score (53,9) is echter wel met 4,1 punten gedaald ten opzichte van vorige maand (58,0). In deze maand valt vooral in het B2B segment op dat het betaalgedrag is verslechterd. De liquiditeit van veel bedrijven zit als gevolg van de uitbetaling van vakantiegeld op een dieptepunt waardoor het bet betalen van facturen wordt uitgesteld. De ervaring leert dat dit de komende maanden wordt hersteld.

Daarentegen is juist als gevolg van datzelfde vakantiegeld een verbetering waar te nemen in het B2C segment. Als we in ogenschouw nemen dat het aantal faillissementen voor de tweede achtereenvolgende maand met slechts 497 stuks wederom onder de 500 uitkomt (bron: www.faillissementen.com) kunnen we stellen dat we wat dat betreft zelfs onder het niveau van voor de crisis zijn uitgekomen. De credit manager kan voor het eerst sinds jaren met een gerust hart op vakantie. Van belang is wel dat het bedrag aan afschrijvingen dubieuze debiteuren nauwlettend in de gaten wordt gehouden de trend voor wat dat betreft is neergaand en staat met een index van 50 op het randje.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 54e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor juni 2015 komt uit op 53,9 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 60,2 naar 56,7 een daling van 6%, maar geen reden om daar zorgen over te hebben. De omzetindex daalde van 61,1 naar 57,1. Het aantal nieuw klanten is toegenomen, deze index stijgt van 53,7 naar 57,1. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 56,6 naar 52,1 . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verslechterde betaalgedrag dat kan worden afgeleid van de toename in het aantal zaken dat naar een 3e partij is doorgezet (16%) en een toename van het vervallen debiteurensaldo met maar liefst 28%. Ondanks dat is het niet nodig om nu aan de noodrem te trekken, deze bewegingen zijn gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het uit handen geven van vorderingen neemt vaker toe zo vlak voor de zomer met name in het B2C segment heeft men de hoop dat het vakantiegeld een positieve uitwerking kan hebben. Enige voorzichtigheid is wel geboden ten aanzien van de afschrijvingen dubieuze debiteuren maar ook hier kan de clean desk policy die zo vlak voor de vakanties vaak wordt gehanteerd de oorzaak zijn. Of een mogelijke grexit invloed zal hebben op de CMI zien we volgende maand.
Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: Rapport

Bron: Ultimoo.nl

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...