Grensoverschrijdende conservatoir bankbeslag

Met ingang van 18 januari 2017 zal de nieuwe EU-Verordening voor grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken van toepassing worden verklaard.

Nederlandse burgers en bedrijven kunnen met behulp van een speciale Europese procedure makkelijker conservatoir beslag leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Eenvoudiger inning van grensoverschrijdende vorderingen leidt tot een lager bedrag aan oninbare vorderingen. Daar gaat een positief economisch effect van uit.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslag dat kan worden gelegd vóórdat een uitspraak van de rechter is verkregen. Het moet voorkomen dat banktegoeden verdwijnen, zodat er nog wat te halen valt bij de schuldenaar als het vonnis is gewezen.

Nieuwe situatie per 2017

De nieuwe procedure volgt uit een Europese verordening. Het voordeel is dat een Nederlandse consument aan een Nederlandse rechter kan vragen om een Europees bevel, waarmee beslag kan worden gelegd op een bankrekening in bijvoorbeeld Duitsland. Omgekeerd geldt dit ook: iemand in Duitsland kan de Duitse rechter verzoeken om beslag te mogen leggen op een bankrekening in Nederland.

Deze verordening maakt het eenvoudiger en goedkoper om binnen de EU geldvorderingen te waarborgen. Met de nieuwe regels kunnen schuldeisers grensoverschrijdende zaken binnen de EU door middel van een ‘Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen’ zonder nadere procedures bewarend beslag leggen op bankrekeningen van hun schuldenaar in een andere of in meerdere andere Europese lidstaten. Met dit beslag voorkomt de schuldeiser dat de schuldenaar, voor het ten uitvoer leggen van het vonnis, gelden laat verdwijnen.

Kortom, deze nieuwe maatregel geeft schuldeisers meer zekerheden over een succesvolle inning van hun vordering. Met dit Europees bankbeslag wordt de mogelijkheid gecreëerd voor schuldeisers om zich tot de Nederlandse rechter te wenden om een Europees bevel te verkrijgen voor het leggen van conservatoir beslag tegen een schuldenaar in een andere Europese lidstaat. Daarnaast kan de schuldeiser de Nederlandse rechter verzoek om informatie op te vragen bij de Europese Banken over de bankrekeningen van de schuldenaar indien hij niet weet waar de schuldenaar bankiert. De in Nederland geldende wetgeving geeft deze mogelijk vooralsnog niet. Bankbeslag is volgens onze Nederlandse wetgeving alleen nog mogelijk als men weet waar de schuldenaar bankiert.

Huidige situatie

Nu moeten bedrijven en burgers eerst nog naar de rechter stappen in het land waar het geld van de schuldenaar op de bank staat. Dat is een hele klus als een bedrijf in meerdere landen vorderingen heeft uitstaan. Maar als straks één rechter een Europees bevel tot conservatoir beslag op die bankrekeningen afgeeft, bespaart dat tijd en geld. Ook biedt de procedure uitkomst als Nederlandse schuldeisers beslag willen leggen in een lidstaat waar dat heel moeilijk of duur is.

Er kan alleen beslag worden gelegd op bankrekeningen. De verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over individuele rekeningen is beperkt tot de gevallen dat de schuldeiser al een uitvoerbare titel heeft. Er heeft dan al een rechter naar de zaak gekeken. Ook is bepaald dat alleen de rechter een Europees beslagbevel kan afgeven. De nieuwe procedure zal bestaan naast de nationale procedures in de lidstaten.

Heeft u een grensoverschrijdende vordering en wil uw schuldenaar niet betalen? Neem dan contact op met onze juridische afdeling vaan een van de leden van het VCMB.