VCMB Blog met Marcel van Wijk van Concredis

In  deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Marcel van Wijk, Algemeen Directeur bij Concredis.

Sinds de oprichting in 2003 hebben wij als Concredis het streven om dé verbinder met credit professionals te zijn. Credit management is in onze optiek het proces van kredietverlening, van het zetten van de condities waaronder krediet wordt verleend, tot het innen van krediet wanneer het verschuldigd is. Het is een functie binnen een bedrijf om kredietbeleid te beheren en te controleren, om omzet te verbeteren, klanttevredenheid te behouden/te vergroten en om financiële risico’s te beheersen. Credit management is meer omvattend dan de financiële administratie, het beslaat de werkzaamheden in het gehele order-to-cash proces. Ons vak beoogt bij te dragen aan een gezond debiteurensaldo, een effectief en efficiënt inningsbeleid, met als doel een betere cashflow, hoge klanttevredenheid en lage afschrijvingen op debiteuren. Concredis levert vaste en tijdelijke credit professionals om haar klanten bij al deze processen te ondersteunen.

Vele bewegingen op de markt raken ons vakgebied van credit management direct. Met ingang van april 2022 stopt de corona gerelateerde steun van de overheid en moeten ondernemingen ook later dit jaar de achterstallige belastingschulden terugbetalen. De verwachting is dat vele ondernemingen vanaf dat moment in de financiële problemen gaan komen. Economen voorspellen een forse toename van het aantal faillissementen, een golf die we mogelijk nog niet eerder zagen. Er bestaat sinds kort een extra mogelijkheid om een faillissement af te wenden.

Een recente ontwikkeling is De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die sinds 1 januari 2021 van kracht is. Er is nog niet veel gebruik van gemaakt, maar de verwachting is dat dit wel gaat komen.  Deze wet maakt het voor ondernemingen in zwaar weer mogelijk om schulden te herstructureren door met schuldeisers en/of aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten buiten faillissement. Hier komt dus geen curator aan te pas (partijen houden zelf meer regie) en zo voorkom je dat ondernemingen, die toch nog levensvatbaar zijn, failliet gaan.

Op debiteurenbeheer- en incasso afdelingen zal dus een grote druk gaan ontstaan de komende tijd en bedrijven dienen hiermee zorgvuldig om te gaan. In de huidige tijd wordt verwacht dat de debiteurenbeheerders en incassomedewerkers oplossingsgericht en mensgericht te werk gaan. Zij dienen te begrijpen dat heel veel debiteuren in zwaar weer zitten of gaan komen en moeten op basis van kennis en ervaring goed inschatten hoe de financiële situatie van de klant/debiteur eruit ziet. Door te luisteren en naast de klant te gaan staan kan een effectieve betaalafspraak worden gemaakt en deze vervolgens worden bewaakt.

Naast het incasseren van vorderingen op bedrijven zal ook de druk gaan toenemen op debiteurenbeheer- en incasso afdelingen, die zich bezig houden met het incasseren bij particulieren. Door de huidige inflatie voorspelt het CPB een forse achteruitgang in koopkracht, in een worstcasescenario zelfs tot 3,4 procent dit jaar. De grootste daling sinds de diepe recessie in de begin van jaren 80. De lage, maar ook de midden inkomens, zullen hard geraakt worden en de verwachting is dat veel consumenten in de financiële problemen gaan komen. Ook hier geldt dus dat medewerkers die zich bezig houden met incasso activiteiten buitengewoon mensgericht te werk moeten gaan en maar één focus moeten hebben : een oplossing voor beide partijen.

Concredis biedt ondersteuning bij de credit management afdelingen en processen binnen bedrijven. Dit betekent voor onze opdrachtgevers dat ze ervan uit mogen gaan dat wij altijd professionals voorstellen of aanbevelen, die direct aan de slag kunnen en begrijpen wat maatschappelijk verantwoord incasseren daadwerkelijk inhoudt. Onze partners mogen erop vertrouwen dat wij kwaliteit leveren, in het oplossen van hun (tijdelijke) capaciteitsprobleem en/of in het verzorgen van goede oplossingen op maat (voor henzelf en voor haar eigen klant). Alleen zo kunnen wij een duurzame verbinding met onze opdrachtgevers aangaan en deze behouden. Wij staan in verbinding met de arbeidsmarkt in ons vakgebied credit management en zorgen voor een goede match.

Concredis staat dus voor verbinden, dus ook met de VCMB en vooral haar leden. Kennis en ervaringen delen met andere credit management partijen en vooral luisteren, leert ons hoe onze markt omgaat met maatschappelijke veranderingen en dat pas je toe in de omgang met je debiteur. Wat je dan vooral merkt is dat sociaal verantwoord incasseren de norm is geworden en breed wordt gedragen. Wij zijn er trost op dat Concredis dit kan uitdragen met medewerkers die dit onderdeel van de kernwaarden meeneemt naar al haar klanten.

Marcel van Wijk, Algemeen Directeur bij Concredis