Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Credit scoring, hoe werkt dat?

Veel bedrijven maken tegenwoordig voor hun klantacceptatie gebruik van credit scoring. Logisch, want op deze manier vermindert u het risico op non-betaling. Maar hoe werkt deze scoring? En hoe legt u dit aan consumenten uit? In dit artikel beantwoorden wij de vijf belangrijkste vragen die consumenten hebben over credit scoring.

De invloed van cijfers

De cijfers die bij credit scoring worden berekend hebben een groot effect. Bedrijven laten deze cijfers meewegen in hun oordeel om een consument wel of niet aan te nemen en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit kan dus invloed hebben op de vraag of iemand wel of geen lening krijgt, hoeveel rente iemand moet betalen, of iemand wel of niet achteraf mag betalen en of iemand wel of geen mobiel abonnement krijgt. Onder consumenten bestaat een aantal onduidelijkheden rondom deze scores en dit leidt tot frustratie.

De cijfers van een score vloeien voort uit een enorme hoeveelheid informatie en beleidsregels. Daar bovenop weegt een selectie van deze hoeveelheid informatie mee in een complexe wiskundige formule. Belangrijk om te weten is dat een score altijd een inschatting van het risico is. Het zegt dus niet dat iemand niet gaat betalen, maar dat het risico op wanbetaling groter is. Een voorbeeld: de kans dat Griekenland niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is groter dan dat Nederland dat niet doet. Toch kan het zo zijn dat beide landen op dat moment goede betalers of juist slechte betalers blijken te zijn. Maar juist omdat de inschatting van het risico statistisch gezien klopt, levert het meenemen van een score in uw klantacceptatie en -beheer een veel beter rendement op.

Voor de consument is dit moeilijk te begrijpen en hij is het met een negatief oordeel berekend door een computer helemaal niet eens. Daarom is het belangrijk dat een consument weet dat er een kredietwaardigheidstoets op hem plaatsvindt en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een score van een kredietinformatiebureau zoals Focum dat lid is van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Focum werkt conform de gedragscode van de NVH, waarin te allen tijde het privacybelang van de geregistreerde in het oog wordt gehouden. De gedragscode van de NVH is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

De vijf belangrijkste vragen over credit scoring

Wanneer u als bedrijf een acceptatietoets uitvoert op potentiële klanten, is het belangrijk dat u dit goed en duidelijk aan hen uitlegt. Zo voorkomt u gefrustreerde klanten en zorgt u voor een goede klantervaring bij uw bedrijf. Hieronder hebben wij de vijf belangrijkste vragen van consumenten op een rij gezet.

1. Waarom is mijn aanvraag afgewezen?

De klant denkt dat een kredietwaardigheidstoets bepalend is voor de acceptatie van een leverancier. De toetsing is wel een belangrijk onderdeel in het acceptatieproces, maar geen besluit. Het geeft de leverancier aanvullende informatie die hij meeweegt in zijn oordeel om zaken met een consument te doen en zo ja, onder welke condities. Een kredietwaardigheidstoets bevat de meest voorspellende variabelen voor wanbetaling. Deze variabelen worden meegewogen in een geavanceerde scoremethodiek om betalingsrisico’s te voorspellen. Dit statistisch bepaalde risico berekenen wij op historische gegevens die wij aan (het profiel van) de consument kunnen koppelen. Een voorbeeld daarvan zijn (actuele of ingelopen) betalingsproblemen of informatie uit openbare bronnen. Deze informatie geeft alleen een indicatie maar is nooit doorslaggevend. Een kredietwaardigheidstoets is dus een belangrijk onderdeel in het acceptatieproces van de leverancier, maar de leverancier verwerkt dit zelf in zijn acceptatieproces en beslist uiteindelijk zelf.

2. In het verleden heb ik betalingsproblemen gehad. Waarom blijven deze mij achtervolgen?

Een credit score houdt rekening met negatieve en positieve gegevens die belangrijk zijn voor het voorspellen van risico. Een actueel betalingsprobleem is duidelijk een hoger risico, maar ook een ingelopen betalingsprobleem geeft een bepaald risico aan. Stel dat dit betalingsprobleem in de praktijk heel snel is opgelost, dan is dit risico een stuk lager dan wanneer dit heel lang heeft geduurd. Het positief betaalgedrag wordt ook altijd meegenomen en het goed (blijven) betalen zorgt ervoor dat het risico op wanbetaling daalt. Het doel van scoring is dat dit risico statistisch op een verantwoorde wijze wordt geanalyseerd om het vervolgens mee te laten wegen in het totale risicoprofiel. Tenslotte kent iedere registratie een maximale wettelijke periode en daarna worden de gegevens automatisch opgeschoond.

3. De registratie klopt niet. Wat nu?

Bij iedere verwerking van persoonsgegevens heeft een geregistreerde het wettelijke recht op inzage en correctie van feitelijke onjuistheden. Bij Focum is de verwerking van een inzage een standaardproces in onze werkzaamheden waarin snelheid en zorgvuldigheid centraal staan. Hoewel er zelden fouten voorkomen in de registratie, zijn deze door geen enkel kredietinformatiebureau helemaal uit te sluiten. Daarom is er ook een mogelijkheid tot bezwaar en wettelijk recht op correctie. Indien het bezwaar van de geregistreerde terecht is, wordt de registratie gecorrigeerd.

4. Waarom word ik niet geaccepteerd als ik nooit schulden heb gehad?

Voor het bepalen van een goed risicoprofiel is informatie nodig. Als deze informatie niet beschikbaar is, zal er gewerkt worden met gemiddelde schattingen. Het lijkt dus alsof onbekend ook onbemind maakt. Statistisch blijkt ook dat iemand die in het verleden meerdere leningen goed heeft afgelost gemiddeld een lager risico kent. Een goed voorbeeld om dit toe te lichten is dat u makkelijker geld zult uitlenen aan een familielid dat u goed kent en dat altijd terugbetaalt, dan aan een vreemde.

5. De kredietwaardigheidstoets, dat is toch bij BKR?

Veel consumenten denken dat alleen BKR een kredietinformatiebureau is. Er bestaan echter meerdere kredietinformatiebureaus. Focum is er daar één van. Steeds meer bedrijven maken gebruik van een dergelijk bureau, niet alleen kredietinstellingen. Daardoor wordt overkreditering in verschillende branches beperkt en wordt wanbetaling voorkomen.

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...