Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Crowdfunding wordt eenvoudiger per 1-4-2016

Het wordt eenvoudiger om financiering te verkrijgen via crowdfunding. Dit is rechtstreekse (online) financiering van ondernemingen door het publiek, al dan niet via een bemiddelend platform.

Zo vervalt het provisieverbod voor beleggingsondernemingen voor crowdfundingplatformen. Hierdoor kunnen platformen de kosten van hun dienstverlening straks in rekening brengen bij de geldvrager.

Daarnaast kunnen geldgevers straks meer investeren of uitlenen dan de huidige maximale bedragen. Ook moeten nieuwe richtlijnen de platformen professioneler maken.

Informatieverstrekking en beloning financiële producten en diensten

Biedt u een financieel product of dienst aan? Of bemiddelt u hierin? Dan moet u uw klant informatie geven in bijvoorbeeld offertes, kredietprospectus, financiële bijsluiter en andere documenten. De informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Op basis van de informatie moet uw klant het product goed kunnen beoordelen. Deze regels gelden voor:
• kredieten (waaronder hypotheken);
• verzekeringen;
• betaalproducten;
• sparen en depositoproducten;
• beleggingen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vermeldt per product en dienst aan welke eisen de informatie moet voldoen. Het handboek ‘Werken aan duidelijke klantinformatie’ (pdf) helpt u bij het maken van begrijpelijke informatie over financiële producten.

Zorgplicht

Als financieel dienstverlener hebt u een algemene zorgplicht ten aanzien van uw klant. U mag alleen producten verkopen die in zijn belang zijn. De AFM kan ingrijpen bij misstanden.

Welke informatie geeft u bij kredieten?

Biedt u geldleningen aan? Dan moet u uw klanten vóór het sluiten van de kredietovereenkomst informeren over de kredietvoorwaarden en de kosten. Dat doet u in de vorm van een jaarlijks kostenpercentage. Uw klant kan binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen nog afzien van de kredietovereenkomst. Dat mag hij ook als u een voorwaarde hebt opgenomen die u niet vooraf genoemd hebt. Maakt u zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken? Dan kan uw klant de eventuele schade verhalen op u als handelaar of kredietverlener.

Verstrekt u hypotheken? Dan moet u uw klant onder andere duidelijkheid geven over de opbouw van de variabele rente. Dit doet u voor het afsluiten van de hypotheek. Als de rentevastperiode verloopt moet u 3 maanden van tevoren een nieuw aanbod doen.

Dienstverleningsdocument en provisieverbod

Geeft u als tussenpersoon advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen? Dan moet u uw klanten een dienstverleningsdocument (DVD) geven. In het DVD zet u welke diensten u verleent. En wat de beloning is die u voor uw dienstverlening ontvangt van uw klant. U stuurt uw klanten een rekening. U kunt vooraf een vast bedrag of een uurtarief afspreken.

Prospectusplicht

Wilt u verhandelbare effecten, zoals aandelen en obligaties, aan het publiek aanbieden of op een gereglementeerde markt verhandelen? Dan hebt u een door de AFM goedgekeurd prospectus nodig. In het prospectus vermeldt u de voorwaarden van de emissie. Met een goedgekeurd prospectus kunt u in de hele Europese Unie effecten aanbieden. De aanvraag tot goedkeuring van de prospectus betaalt u zelf.

De wijziging gaat naar verwachting per 1 april 2016 in.

bron: Ondernemersplein

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...