Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

DIGITRAGE EN HAAR GEBRUIKERS: DE GERECHTSDEURWAARDER

Het DigiTrage-beding staat inmiddels in de algemene voorwaarden van heel wat bedrijven. Het zijn echter niet alleen bedrijven die DigiTrage als alternatief voor de overheidsrechter bij incassozaken hebben ontdekt. Ook steeds meer incasso-intermediairs zoals gerechtsdeurwaarders adviseren hun opdrachtgevers om het beding op te nemen in de algemene voorwaarden zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de steeds duurder wordende overheidsrechter bij incassozaken. We spraken met een van hen, Marcel de Niet. Hij is gerechtsdeurwaarder en mede-eigenaar van Tempelman – de Niet Gerechtsdeurwaarders, een landelijk opererend deurwaarderskantoor met opdrachtgevers in bijna alle sectoren.

Pilot

We vroegen Marcel de Niet naar zijn ervaringen met DigiTrage. Marcel: “We zijn gestart met het werken met DigiTrage, nadat we eerst naar volle tevredenheid wat pilotzaken hadden gedaan. Inmiddels zijn via ons kantoor al een aantal zaken van opdrachtgevers aangebracht bij DigiTrage. Een aantal opdrachtgevers hadden de clausule van DigiTrage al enige tijd geleden opgenomen in hun algemene voorwaarden en nu eindelijk kunnen de incassozaken van die opdrachtgevers op basis van die clausule binnen het gerechtelijke traject via DigiTrage worden beslecht.”

Minder proceskosten

Waarom DigiTrage? Marcel:” Het scheelt enorm in de kosten en het is gebruiksvriendelijk. Procederen is eenvoudig en de in het ongelijk gestelde partij hoeft dankzij DigiTrage minder proceskosten te vergoeden. Uiteindelijk kunnen beide partijen zo relatief voordeel (of minder nadeel) behalen. Gunstig dus voor alle procespartijen. Maatschappelijk verantwoord procederen in incassozaken is hierdoor binnen handbereik. Zeker als je dit afzet tegen de steeds maar stijgende griffierechten. Wij adviseren onze opdrachtgevers dan ook om het DigiTrage-beding in de algemene voorwaarden of de overeenkomst op te nemen.”

MVO en MVI

Hoe zie je DigiTrage in relatie tot de steeds verder stijgende kosten van procederen? “Vreemd is dat zowel binnen de incassobranche en de advocaten- en gerechtsdeurwaarderspraktijk zo sterk wordt geklaagd over de hoogte van de griffierechten van de overheidsrechter, terwijl men de alternatieve rechtspraak zoals DigiTrage en e-Court, nu nog veelal links laat liggen.”, aldus Marcel de Niet. Hij vervolgt:” Dat bevreemdt temeer nu er een significant verschil bestaat tussen de kosten van de overheidsrechter en die van voormelde alternatieve initiatieven, terwijl bij de keuze van die alternatieven de rechtszekerheid en kwaliteit en snelheid van geschilbeslechting in geen geval in het geding is. Met ook nog eens de mond vol over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI) zou men, waar men strandt in het minnelijk traject en uiteindelijk wordt gedwongen de rechter in te schakelen, de alternatieve geschilbeslechters nu juist boven de overheidsrechter moeten plaatsen.”

Toekomst

Hoe zie je tenslotte de toekomst van DigiTrage in het rechtsbestel? Marcel: ”Ik vergelijk DigiTrage met de uiteindelijke acceptatie van de consument van de Tangostations. Het besef dat goedkoper dezelfde brandstof kan worden verkregen als bij de traditionele leveranciers als Shell en BP, heeft uiteindelijk Tango tot een serieuze marktspeler gemaakt. Dat is ook de plek die een DigiTrage en e-Court verdienen, zeker binnen de kaders van MVO en MVI.”

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...