Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Discussie over financiering rechtspraak

Er is discussie over de financiering van rechtspraak. De Rechtspraak vindt dat zij, doordat haar begroting is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, moet concurreren met andersoortige beleidsdoelen. En het financieringssysteem houdt geen rekening met periodes waarin er extra middelen nodig zijn.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

Tot 2002 was het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gerechten. Dat botste met de scheiding van de rechtsprekende en wetgevende macht. Sinds 2002 krijgt de Rechtspraak jaarlijks een kleine miljard euro van het Rijk. De Rechtspraak beslist zelf hoe ze dat geld verdeelt.

Elke 3 jaar spreekt de Rechtspraak met de minister van Justitie en Veiligheid prijzen af voor rechtszaken. In 2016 zijn er afspraken gemaakt voor de periode 2017-2019.

Dat betekent dat komend jaar de prijsafspraken voor 2020-2022 worden gemaakt!

Hoe worden rechtszaken gefinancierd?

​De Rechtspraak krijgt per vonnis een bedrag. Dus meer vonnissen, meer geld, minder vonnissen, minder geld. Hoeveel geld de Rechtspraak voor een vonnis krijgt, hangt af van het type zaak. Deze methode van financiering heet outputfinanciering.

Bron: De Rechtspraak

Gerelateerde artikelen

© 2020 VCMB Maatwerk software door Way2Web

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...