Een terugblik op de MeetUp. We zijn helemaal niet zo stoffig. Marina aan het woord.

 

Op 9 maart werd de eerste MeetUp georganiseerd door VCMB. Tijdens deze interactieve sessie kwamen leden bij elkaar om niet over de nieuwe generatie te praten maar mét. Het doel van deze avond was dan ook om input te vergaren zodat we vanuit VCMB enerzijds onze leden kunnen helpen bij het binden en boeien van nieuw talent, hoe kunnen we de sector aantrekkelijker maken? Anderzijds werd besproken hoe de toegevoegde waarde vanuit het verbond richting Generatie Z betere vormgeving kan krijgen.  

Generatie Z. Lekker generaliseren en over een kam scheren maar tot op zekere hoogte kan het werken om met ‘hokjes’ te werken. Overigens is dat hokjes denken iets waar Z’ers allergisch voor zijn. Niemand moet hen vertellen wat ze namelijk ‘zijn’. Dat bepalen ze zelf wel.

Persoonlijk zit ik nog net niet in een identiteitscrisis, gezien ik met mijn bouwjaar 1993 mezelf zowel herken in de ‘Millenial’ als in trekjes van generatie Z. Daar waar ik dacht digitaal vaardig te zijn, word ik toch af en toe met mijn neus op de feiten gedrukt dat jongeren de afstandsbediening uit mijn handen trekken als ik mijn telefoon probeer te koppelen aan de tv. Pijnlijk. Daar waar ik een ‘echte’ Millenial ben omdat ik meer waarde hecht aan face to face contact dan bijvoorbeeld Whatsapp, zie ik dat mijn zusje van 10 jaar jonger diezelfde waarde hecht aan chatten met haar vrienden via Snapchat.

Ondertussen zien we dat generatie Z ontzettend wantrouwend is. Hartstikke leuk, een bedrijf met een ‘purpose’. Maar bewijs het maar. Dan pas geloof ik je. Bottom line? Om vanuit VCMB activiteiten te ontplooien om toekomstig talent (gen Z) aan te trekken moeten we begrijpen hoe de nieuwe generatie denkt, spreekt en beweegt.

Om niet de fout  te maken vóór deze generatie te denken maar mét, hebben we MeetUps in het leven geroepen. Tijdens deze interactieve ‘low key’ sessies spreken we onder andere met jong talent binnen onze branche om input te krijgen en meer te begrijpen over hun manier van denken, bewegen en spreken.

Creditmanagement. Wat is dat?!

We herkennen het allemaal. Creditmanagement heeft wat uitdagingen op het gebied van imago. Sommigen gaven (onder het genot van pizza) tijdens de sessie aan eerder nooit ‘gehoord’ te hebben van onze sector. Ook werden de woorden ‘stoffig’ en ‘creditmanagement’ in een zin gebruikt. Een van de belangrijke inzichten is dus dat creditmanagement als vakgebied vaak onbekend is bij toekomstig talent, indien wel bekend kampen we met een imago waar letterlijk stof op ligt. Bij creditmanagement word als snel gedacht aan incasso. Boze deurwaarders die beslag leggen. Maar ondertussen is dit onderdeel van de keten heel hard bezig om zo verantwoord mogelijk dienstverlening uit te voeren en schuldproblematiek duurzaam op te lossen. Gesproken over purpose en belang van bewijzen. Creditmanagement is veel meer dan enkel incasso- en deurwaarders. Denk aan de kredietverzekeraars, databedrijven, etc. Denk aan alle innovatiekracht achter de gehele keten om tot die duurzame oplossingen te komen en een gezonde economie te borgen. Generatie Z hebben we hard nodig, die talenten die onze afstandsbediening pakken vanwege hun razendsnelle ontwikkeling op het gebied van digitale vaardigheden. Hoe kunnen we van die stoflaag afkomen?

Interessante ideeën werden tijdens de eerste MeetUp besproken om zowel onze sector als VCMB als verbond beter op de kaart te zetten bij deze doelgroep. Met het échte verhaal van ons vakgebied. De ideeën liepen uiteen van ‘roadshows’, tot aan het bezoeken van scholen en universiteiten vanuit VCMB. Kan TikTok iets betekenen? Of wellicht Podcasts? Om generatie Z te bereiken moeten we de handen als sector ineen gaan slaan en ketensamenwerking nog beter stimuleren. Gezamenlijk kunnen we werken aan een sterker imago, een betere aansluiting op de behoeften van Gen Z en voorkomen dat we te maken krijgen met uitstroom.

Zelf bepalen. Zelf doen.

Van Jos Ahlers hebben we geleerd dat Generatie Z volledig in control wil zijn. Waarom moet er TV gekeken worden, eindeloos wachtend tot mijn favoriete TV programma langskomt als ik op Netflix of Videoland het zelf kan bepalen wat ik kijk? En natuurlijk gaan we niet uren naar de radio luisteren tot hun favoriete nummer langskomt.

We constateren dat organisaties soms ‘denken’ goed in te spelen op de behoeften van young professionals, maar toch schieten we hier en daar niet raak. Nog belangrijker dan ooit is persoonlijke ontwikkeling en groei voor Z’ers. Maar vanuit eigen controle! HR denkt veelal hier goed op in te spelen door opleidingstrajecten aan te bieden. Maar vaak is dit de radio of ‘standaard’ TV  voor generatie Z, waar ze moeten wachten tot ze eindelijk echt geprikkeld worden op de behoeften die ze daadwerkelijk hebben. We weten allemaal hoe succesvol TV is de laatste jaren, tegenover de Netflix en Videoland platforms.

Vervolg

Tijdens de MeetUp zijn concrete voorstellen gedaan waarmee we Generatie Z binnen en buiten onze sector beter kunnen bereiken. Opvallend dat er genoemd werd ook gezamenlijk de handen ineen te willen slaan om uitstroom van young professionals te voorkomen.

Tijdens de volgende MeetUp zullen we concreet willen spreken over de bekendheid van ons vakgebied om hier activiteiten aan te koppelen. Zodat we ook op dit vlak over kunnen gaan op actie.

Op 12 April organiseren we een event waarin omgang met generatie Z centraal staat en duiken we samen met Jos Ahlers en stichting ONSbank in deze nieuw wereld om Z’ers nog beter te begrijpen. Als collega en debiteurklant. Mail Ingrid Kok voor meer informatie.

Wil je graag sparren over dit onderwerp of heb je ideen? Mail naar info@vcmb.nl t.a.v. Marina Spaans