Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Eerlijkere griffierechten zijn vooral van belang voor de kleinere ondernemers

Opinie | CDA-Kamerlid Chris van Dam en D66-Kamerlid Maarten Groothuizen

De toegankelijkheid van het recht is een belangrijk goed in onze rechtsstaat. Voor ieder geldt dat hij of zij zich – als dat nodig is – moet kunnen wenden tot een advocaat en tot de onafhankelijke rechter. Die toegankelijkheid hangt onder meer af van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige juristen. Maar het hangt ook af van de prijs van (deels gesubsidieerde) rechtsbijstand. En vooral de kosten die je moet betalen voor het starten van een procedure – de zogenoemde griffierechten – spelen daarbij een belangrijke rol. Deze griffierechten zijn in Nederland nog aan de hoge kant en belemmeren mensen hun weg te vinden naar de rechter. En daar moet verandering in komen.

Vooral bij handelszaken met een relatief klein financieel belang, tussen €500 en €2.500, speelt dit probleem. Het gaat hier bijvoorbeeld om niet betaalde rekeningen of om geschillen tussen bedrijven over een levering of een verkeerde montage. Een bedrijf betaalt nu €476 aan griffierecht voor een vordering op een wanbetaler van €800. En dan weet je nog niet of je, als je de zaak wint, je geld ooit kunt verhalen. Dat is in onze ogen niet rechtvaardig.

‘Handelszaken brengen de schatkist meer geld in het laatje dan dat ze kosten’

Niet verwonderlijk dat veel bedrijven afzien van het voor de rechter brengen van zo’n zaak. Vaak gaat het hier om kleine ondernemers die tegen het rechtvaardigheidsgevoel in dan maar de beslissing nemen een vordering af te schrijven. Als dit het gevolg is van ons rechtssysteem, gaat er hier iets goed mis.

Het effect is terug te zien in de instroom van zaken bij de rechter. De rechtspraak becijfert dat momenteel ruim 200.000 minder handelszaken binnenkomen dan een aantal jaren geleden. Dat is ernstig, want de rechter hoort er niet alleen te zijn voor grote bedragen. Mede als gevolg van de hoge griffierechten, kiezen bedrijven steeds vaker voor vormen van digitale arbitrage, zoals via de ‘digitale rechter’, het bedrijf eCourt. Hoewel arbitrage niet per definitie slecht is, zijn er wel serieuze vragen over de transparantie bij e-Court.

En dit is niet het enige probleem. Wanbetalers zijn vaak ook mensen met een schuldenproblematiek. Door de hoge griffierechten worden zij nog verder in de problemen geduwd. Als ze de zaak verliezen, worden de proceskosten immers bij hen in rekening gebracht. De onbetaalde rekening van €800 leidt dan tot een extra schuld die misschien wel het dubbele is van het oorspronkelijke bedrag. Een zeer onwenselijke situatie. We willen tenslotte dat mensen uit de schulden komen, niet dat ons rechtssysteem ze er verder in duwt.

De rechtspraak stelde onlangs een rapport op waarin de problematiek helder wordt verwoord (Rapport van de coördinatiegroep Incassozaken, 14 september). Uit het rapport blijkt dat handelszaken de schatkist meer geld in het laatje brengen dan dat ze kosten. Weliswaar dalen de netto opbrengsten al een aantal jaren, maar in 2017 was de netto opbrengst toch nog €36 mln.

Die daling wordt overigens veroorzaakt door het hard teruglopen van het aantal zaken en dat wordt weer voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verhoging van de griffierechten. Er is hier dus sprake van een vicieuze cirkel!

De rechtspraak doet zelf een aantal nuttige suggesties voor mogelijke oplossingen. Het is wat technisch, maar veel van die kleine handelsgeschillen worden – omdat de gedaagde niet komt opdagen – bij verstek door de rechter afgedaan.

De rechtspraak wil die procedure veel meer digitaliseren. Dat scheelt veel administratieve handelingen. Ook zou een gerechtelijk betalingsbevel voor vorderingen tot €5.000 met een laag griffierecht kunnen worden geïntroduceerd. Dat bevel maakt het mogelijk dat vorderingen die niet betwist worden door de schuldenaar, zonder extra incassokosten kunnen worden geïnd. Dit brengt eventuele wanbetalers niet in de problemen en zorgt ook dat het aantal handelszaken weer zal toenemen.

Deze suggesties sluiten aan bij de wens van onze rechters om rechtszoekenden meer tegemoet te komen met snelle, laagdrempelige en als het even kan definitieve geschillenbeslechting. De rechtspraak levert met het rapport van de coördinatiegroep Incassozaken een zinvolle bijdrage aan de discussie over de griffierechten.

Juist nu Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, bezig is het stelsel van rechtsbijstand te herzien en te verbeteren, moet het kabinet ook deze handschoen oppakken. Het kabinet moet de geopperde mogelijkheden serieus overwegen. Want een eerlijk bedrag voor griffierechten is in ieders belang en zeker voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het is daarnaast een belangrijke voorwaarde voor de toegankelijkheid van ons recht.

Chris van Dam is Tweede Kamerlid Chris van Dam is Tweede Kamerlid voor het CDA en Maarten Groothuizen voor het CDA en Maarten Groothuizen is Tweede Kamerlid namens D66. is Tweede Kamerlid namens D66.

Bron: FD

 

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...