Doorbreek het taboe op geldzorgen en schulden

Zowel de preventie van schulden als de hulp aan financieel kwetsbare burgers kan veel beter, vindt Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder van Flanderijn. ,,Schaamte overheerst, dus komen mensen pas in beweging als het al te laat is.’’

In welvarend Nederland is er nog altijd een grote groep financieel kwetsbare burgers. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde onlangs dat meer dan 1 miljoen Nederlanders geen 2.000 euro kunnen opbrengen bij financiële tegenslagen.

Volgens het Nibud komen 2,6 miljoen huishoudens financieel moeilijk rond en leven 700.000 gezinnen met structurele zorgen over schulden. Gemeenten nemen al maatregelen om schulden kwijt te schelden. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken kondigde deze week een wetsvoorstel aan waarin ze regelt dat deurwaarders eerst kijken of schulden te innen zijn voordat ze beslag leggen op inkomen.

De vraag blijft wat er nodig is om Nederlanders financieel weerbaarder te maken. Onderzoek leert dat het merendeel van onze bevolking vindt dat het primair ieders eigen verantwoordelijkheid is om geldzaken op orde te hebben. Dat is waar. Maar dat lost de schuldenproblematiek niet op. De route naar duurzame oplossingen voor financieel kwetsbare mensen moet eenvoudiger. Daarbij moet niet de schuld, maar de mens het uitgangspunt zijn.

Baanverlies, echtscheiding, ziekte of overlijden van de partner kunnen leiden tot structurele schulden en zorgen daarover. Maar er heerst nog altijd een taboe rondom financiële kwetsbaarheid. Niet voor niets is de overheid een campagne begonnen om dit taboe te doorbreken. Schaamte overheerst. Dus komen mensen pas in beweging als het eigenlijk al te laat is.

Er is een gebrek aan samenhang in de aanpak. Gemeenten moeten meer regie nemen om partijen op weg te helpen naar een duurzame oplossing voor mensen met geldproblemen. Nu wijst iedereen naar een ander of maakt elkaar zelfs verwijten.

Samenhang betekent ook dat iedere partij in het belang van de duurzame oplossing voor de persoon of het gezin in kwestie handelt. Het helpt als er een omslag komt in het beloningsmodel voor incassobureaus. Nu verdienen zij vooral aan vorderingen incasseren en niet aan de route naar schuldhulpverlening. Dat kan anders.‎

Lessen op school

Taboes doorbreken betekent ook een andere aanpak in het onderwijs. In onze steeds complexere samenleving hebben we de plicht burgers wegwijs te maken in het beheer van hun financiën. Dat begint op school. Leraren die zeggen dat financiële opvoeding de taak van de ouders is, onderschatten het probleem. 80 procent van de jongeren geeft zelf aan dat ze les over financiën willen hebben. Maak budgettering een vast onderdeel van het onderwijsprogramma.

Ouders moeten eenvoudig toegang krijgen tot trainingen over omgaan met geld. Preventief, niet op het moment dat zelfstandig wordende jongeren financieel kwetsbaar zijn. Een collectieve aanpak is hard nodig voor meer financiële weerbaarheid van alle Nederlanders.‎

Bron: AD.nl