Duidelijke blog van één van onze leden Michel van Leeuwen van Flanderijn “collectieve aanpak om schuldencrisis te voorkomen”

“COVID-19: hoe meer het om zich heen grijpt, hoe groter de impact op onze gezondheid en economie. Ondanks de ingrijpende kabinetsmaatregelen om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, gaan we hoe dan ook grote gevolgen ondervinden van het coronavirus. Voor Flanderijn staat voorop dat we samen met onze opdrachtgevers en betrokken instanties moeten voorkomen dat de coronacrisis tot een schuldencrisis leidt.

Problematische schulden voorkomen

Uit recente Nibud-cijfers blijkt dat er nog altijd sprake is van een toenemend aantal mensen dat hun maandelijkse betalingsverplichtingen niet kan nakomen. Ook het aantal mensen met problematische schulden is toegenomen. De kans is groot dat de situaties van deze mensen verergeren. Daarmee ontstaan nog meer betalingsachterstanden als gevolg van de coronacrisis. Om een schuldencrisis te voorkomen, moeten schuldeisers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en hulpverlenende instanties de handen ineen slaan. Op zoek naar duurzame oplossingen!

Maatwerkoplossingen

Duurzame oplossingen zijn maatregelen die passen bij de financiële en persoonlijke situatie van de consument of ondernemer. Wat betekent dit precies? Allereerst is het belangrijk om rust te brengen in de financiële situatie van de klant. Zeker als er sprake is van meerdere betalingsachterstanden. Een centrale aanpak met alle betrokken schuldeisers is hierbij belangrijk. Zo kan worden afgesproken dat de schuldenaar in staat is vaste lasten te blijven voldoen. Dit om problemen bij huisvesting, zorg of water en energie te voorkomen. Een inventarisatie moet vervolgens inzicht geven in wat de klant nog wél kan betalen en hoe betalingsachterstanden stap voor stap afgelost kunnen worden. Uit ervaring weten we dat een dergelijke maatwerkoplossing ertoe leidt dat de financiële situatie van de klant langzaam beter wordt in plaats van slechter. Ook koopkracht neemt bijvoorbeeld weer toe. Hierbij is het belangrijk dat de persoonlijke en financiële situatie van de klant centraal staat. Niet de vordering van de individuele opdrachtgever. Het is als een doseerlicht op de snelweg. Door even te vertragen, ontstaat er ruimte voor het verkeer dat van alle kanten die ene zelfde snelweg op wil. Dankzij de vertraging blijft het verkeer uiteindelijk doorrijden. Bij een beetje vertraging draagt de schuldeiser bij aan een goede doorstroming, terwijl je tegelijkertijd weet dat je absoluut aan de beurt komt.

Passende hulp

Naast samen optrekken met opdrachtgevers en andere schuldeisers, is integrale samenwerking met gemeenten en hulpverlenende instanties van belang. De mogelijkheden van de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenLabNL bieden uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan een digitale vrijwilliger of hulp bij het op orde brengen van de administratie. Hierdoor krijgt de klant handvatten aangereikt die helpen op weg naar duurzame oplossingen.

Wat de situatie ook is en hoe groot de economische impact ook gaat zijn, laten we samen alles op alles zetten om tot duurzame oplossingen te komen. Uiteraard staat onze gezondheid voorop. Tegelijkertijd zal iedereen het er over eens zijn dat we de handen ineen moeten slaan om een schuldencrisis te voorkomen.”