VCMB Blog met Sara Mooi van Flanderijn

In  deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Sara Mooi Directeur Customer Relations bij Flanderijn

Tot Hier. En nu verder!. De huidige tijd vraagt om een andere aanpak.

Met deze campagne dragen we in de aankomende periode een belangrijke boodschap uit naar onze stakeholders, zoals klanten, opdrachtgevers, overheid, hulpverleners, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en maatschappelijke organisaties. We willen hiermee de aanzet geven om dieper na te denken over de manier waarop het incassolandschap is vormgegeven. Betalingsafspraken moeten worden voldaan, dat is de basis van onze economie. En het lukt de branche veel openstaande vorderingen te incasseren. Maar wat zien we ook gebeuren? Met welke omstandigheden hebben we te maken? Een viertal voorbeelden:

  • Er zijn 800.000 huishoudens in Nederland met problematische schulden en dit kan op korte termijn groeien naar meer dan 1,2 miljoen.
  • De helft van de Nederlandse huishoudens heeft financiële problemen of is financieel kwetsbaar.
  • 80% van de werkgevers in Nederland heeft te maken met werknemers met schulden, resulterend in verzuim en loonbeslagen.
  • Een problematische schuld heeft gemiddeld een hoogte van ca. € 40.000,- en 13 verschillende schuldeisers

Schuld op Schuld maakt nog meer schuld

Bij het ontstaan van problematische schulden zien we dat het ontstaan ervan vaak begint bij een schuldeiser die geen rekening houdt met de betaal- en afloscapaciteit van de klant. Deze kan tijdelijk namelijk beperkt zijn, door bijvoorbeeld baanverlies, tegenvallende inkomsten of een life event als een scheiding, overlijden van een naaste of andere gebeurtenissen die het doenvermogen van mensen kunnen verminderen. Wanneer een schuldeiser geen rekening houdt met de (financiële) omstandigheden van de klant bij het inrichten van het invorderingsproces en de klant heeft moeite om zelf in actie te komen, dan kan één betalingsachterstand heel snel uitmonden in een problematische schuldsituatie. Zo leidt één schuld al snel tot meer schulden.

Andere aanpak

We weten dat het kan: het innen van betalingsachterstanden zonder gerechtelijke procedure. Sterker nog, het lukt ons in 92 van de 100 gevallen om tot een oplossing te komen in het minnelijke traject. Dat kan zijn de betaling, een regeling of een overdracht richting  de schuldhulpverlening. Maar ook het snel en duidelijk informeren van de schuldeiser dat de klant geen verhaal (meer) biedt. In die gevallen wordt er dus geen gerechtelijke procedure opgestart. We vinden het belangrijk om vanuit een ketengedachte klanten te helpen betalen. We kunnen het lang niet altijd alleen en hebben hier de medewerking van andere opdrachtgevers, partijen als de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenLabNL maar ook van andere schuldeisers en partijen in de incasso-en gerechtsdeurwaardersbranche bij nodig. We hebben daarvoor verschillende projecten voor opgezet, die er uiteindelijk voor zorgen dat het contact met medewerkers van Flanderijn door klanten wordt gewaardeerd met een 8,5 (september 2022) zonder dat dit ten koste gaat van de incassoresultaten!

Eind oktober 2022 starten we met de campagne, op de CreditExpo op 8 november a.s. in Den Bosch zullen we deze boodschap dan ook breed uitdragen. We hopen dat meer sectorgenoten zich aansluiten bij de ambitie om gezamenlijk een halt toe te roepen aan problematische schulden. Om die reden ervaren we ons lidmaatschap bij VCMB ook van enorme toegevoegde waarde. Gezamenlijk kunnen we als creditmanagementbedrijven in de breedste zin van het woord snelheid maken bij het inzetten van de omslag. Dat kan vandaag. We weten dat het kan. Tot Hier. En nu verder!

Met dank aan Sara Mooi, Directeur Customer Relations, Flanderijn