Whitepaper: Debiteurenbeleid. Bereid je voor op de storm!

In deย Troonrede (Prinsjesdag) sprak Koning Willem-Alexander waarschuwende woorden.ย We moeten ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag.

Flanderijnย zietย deze periode dan ook als een stilte voor de storm, want tot op heden constaterenย zij dat Consumenten hun betalingsverplichtingen beter nakomen dan een jaar geleden, automatische betalingen veel minder worden gestorneerd en het aantal faillissementsaanvragen nihil is.

Weย beseffen ook dat we ons geen zand in de ogen moeten laten strooien: er zijn veel burgers en bedrijven die het op dit moment financieel heel moeilijk hebben. Ook weten we dat, zodra de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid worden versoberd, het aantal faillissementen en reorganisaties zal stijgen.

De storm gaat dus komen, alleen weten we niet hoe hard het gaat waaien. In de komende periode publiceerd Flanderijn een aantal whitepapers over debiteurenbeheer en incassobeleid waarin zij u tips geven over hoe u de storm kan trotseren.

Download hierย hetย eersteย whitepaperย van Flanderijnย over dit onderwerp.